Geert-Jan Haveman, HR director Tata Steel Nederland, HR wordt real time, de tools gaan naar de cloud

Tata Steel is het op vijf na grootste staalbedrijf te wereld en de op een na grootste staalproducent van Europa. Het bedrijf is wereldwijd actief met operaties in 26 landen en verkoopkantoren in 35 landen. Tata Steel Europe heeft een omzet van 22.8 miljard euro en produceert met 35.000 medewerkers 18 miljoen ton ruwstaal in met name het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, België en Frankrijk.

Binnen Tata Steel Europa is de HR-functie op internationaal niveau ingericht. De Europese HR operations organisatie moet er voor zorgen dat de gebruikelijke HR-processen feilloos verlopen; op datzelfde niveau zijn er gespecialiseerde centers of expertise die vooral beleid maken en uitrollen op gebieden als opleidingen, beloning en management development. Geert-Jan Haveman is HR-directeur Tata Steel Nederland. Hij is al sinds 1987 werkzaam in het HR-vak.
Oude ERP-systemen en spreadsheets
HR-tools gaan de komende jaren een flinke verandering doormaken. Zo worden allerlei losse systemen geïntegreerd – denk aan ERP-systemen – en overgebracht naar een cloudomgeving. Dat scheelt licentiekosten en maakt op- en afschalen gemakkelijker. “Zowel HR Operations als onze centers of expertise dienen volledig bij te zijn als het gaat om kennis van IT die gerelateerd is aan HR”, zegt Haveman. “Betere tools zullen er voor zorgen dat lijnmanagers nog beter worden gefaciliteerd. De inzet van HR analytics zal de komende jaren leiden tot betere managementinformatie. We beschikken nu nog te weinig over real time informatie en over de mogelijkheid om op het niveau van bedrijfsonderdelen het lijnmanagement zelf analyses te laten maken. Te vaak moet er nog uit oude lokale ERP-systemen geput worden, waarna deze informatie via spreadsheets moet worden bewerkt. Nieuwe toepassingen gaan naar de cloud en die revolutie maakt verdere versnelling mogelijk. Op dit moment zitten we bijvoorbeeld midden in de beoordelingscyclus. Op basis van real time informatie heb je dan een exact beeld van de status op dit moment: wie loopt achter? Of denk aan actuele bezettingsinformatie voor lijnmanagers. Cloud computing is relatief nieuw – ook al krijgen we goede ondersteuning vanuit IT, er is wel extern advies nodig bij de implementatie.”
Onderbouwing business case
“Twintig jaar geleden was HR vooral bezig met het bedenken van dingen die goed voor de onderneming zouden zijn. Het maken van goede financieel onderbouwde business cases stond nog in de kinderschoenen. Die professionele houding – weten wat goed is, maar zonder dat voor de onderneming ook financieel te kunnen onderbouwen – zie je bijvoorbeeld nog steeds bij arbodiensten. Ze kunnen je goed adviseren, maar het maken van een goede business case is voor hen ingewikkeld. Denk aan het veranderen in de richting van een gezonde lifestyle voor medewerkers. Iedereen kan aanvoelen dat dit gunstig is en er zijn veel methoden om dit te bereiken. In onze onderneming, waar veel mensen in vijfploegendiensten werken, is overgewicht met een verhoogde kans op diabetes een probleem: Het hebben van diabetes kan tot gevolg hebben dat je bepaalde functies niet meer kunt doen. Investeren in maatregelen die dat tegengaan, dat moet kwantitatief te onderbouwen zijn. Natuurlijk weten we dat de kosten voor de baten uitgaan Maar waar moet je nu in investeren: in sportvoorzieningen of in kantines? Arbodiensten laten hier kansen liggen; ze zouden analytics beter kunnen inzetten om maatregelen financieel te onderbouwen. Zonder die onderbouwing worden maatregelen vaak niet genomen.” De laatste jaren is de ontwikkeling van HR analytics, ondersteund door moderne IT-systemen, echter in een stroomversnelling gekomen. 
Alles geïntegreerd naar de cloud
Die real time informatievoorziening is dan wel weer aanwezig in het in eigen huis ontwikkelde 
ziekteverzuimvolgsysteem van Tata Steel. Haveman: “Dat systeem dateert van de tijd dat de Wet 
Verbetering Poortwachter werd ingevoerd. Alle stappen die nodig zijn worden gevolgd en het is uiteraard gekoppeld met de arbodienst. Tien jaar geleden werd het gezien als ideaal, maar is nu voor verbetering vatbaar als het gaat om gebruikersvriendelijkheid.” Inmiddels is het beleid dat losse HR-systemen geïntegreerd worden. “Het cloudgebaseerde systeem maakt het ook gemakkelijker om op centraal en lokaal niveau de managementinformatie voor alle onderdelen van Tata Steel te genereren en te bundelen. Die migratie naar de cloud is iets waar veel HR-collega’s uit vergelijkbare organisaties mee bezig zijn.”
 
Door Erik Bouwer