Gelijk loon per werkplek voor alle Europese werknemers

De Europese Commissie wil dat werknemers uit elk EU-land gelijk loon ontvangen voor gelijk werk op dezelfde werkplek.

Nu kan iemand uit een ander land met veel ervaring nog tegen een beginnerssalaris aan het werk worden gezet. Dat gaat veranderen. Dit maakte de Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken Marianne Thyssen vandaag bekend. Om dit mogelijk te maken stelt de Commissie voor om de detacheringsrichtlijn aan te passen.
Detachering maximaal twee jaar
De Commissie stelt voor de detachering van een Europese werknemer te beperken tot twee jaar. Daarna krijgt de gedetacheerde werknemer dezelfde arbeidsvoorwaarden als ieder ander die in het land werkt. 
Ook krijgen buitenlandse uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden als nationale uitzendkrachten. De Commissie stelt verder voor dat lidstaten mogen eisen dat onderaannemers hetzelfde loon betalen aan hun werknemers als de opdrachtgever.
 
Langere tijd tegen lager loon 
De detacheringsrichtlijn is bedoeld om het werken in een ander EU-land gemakkelijker te maken. De richtlijn leidt er in de praktijk echter ook toe dat werknemers uit andere EU-landen onder het mom van een detachering langere tijd tegen lagere lonen aangesteld worden dan werknemers uit Nederland.
 
Het kabinet stuurt binnen drie weken een reactie op de voorstellen van Thyssen aan de Tweede Kamer. Asscher zal, als voorzitter van de Raad, tijdens de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 19 en 20 april in Amsterdam inventariseren hoe andere lidstaten tegen de voorstellen aankijken. Tevens zal hij onderzoeken op welke wijze er binnen de Raad overeenstemming kan worden bereikt.