Goede combi van werk en privé: vaak alleen op papier

Een betere balans tussen werk en privé en meer diversiteit op de werkvloer? Volgens het SCP bestaan deze speerpunten van bedrijven vaak alleen op papier.

Balans tussen werk en privé staat bij veel werkgevers hoog op de prioriteitenlijst. Maar regelingen die daaraan bijdragen als thuiswerken en flexibele werktijden zijn lang niet altijd mogelijk binnen organisaties. Ook andere speerpunten van bedrijven, bijvoorbeeld het bevorderen van diversiteit op de werkvloer, bestaan vaak alleen op papier.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van onderzoek. De organisatie bestudeerde de ontwikkelingen in het personeelsbeleid in verschillende sectoren in de periode tussen 2007 en 2018.

Mantelzorgtaken

Rond 80 procent van de werkgevers erkent de verantwoordelijkheid om hun personeel bij te staan bij het combineren van werk en zorg. Tegelijkertijd biedt minder dan de helft van de bedrijven mogelijkheden tot thuiswerk aan. Flexibele werktijden zijn de norm bij zo'n 15 procent van de organisaties. Juist vrijheid in waar en wanneer mensen werken, verlaagt de druk voor personeel met jonge kinderen of mantelzorgtaken, merken de onderzoekers op.

Daarnaast voelt twee derde van de werkgevers zich in meer of mindere mate verantwoordelijk om mensen met arbeidsbeperkingen aan te nemen. Dat staat haaks op de slechts 11 procent van de organisaties die de komende twee jaar daadwerkelijk meer mensen uit deze doelgroep in dienst willen nemen.

Bron: ANP

Vaak heeft elk team zijn eigen purpose, leider en cultuur. Teams streven naar vrijheid en autonomie. Hoe zorgen we ervoor dat zij toch met elkaar verbonden blijven, een gedeelde purpose voelen en beleven? Ga hierover op 2 april met andere CHRO's in gesprek en meld je aan met code WLHR20.