Goede ventilatie cruciaal voor coronabestrijding

Onderzoekers hebben aangetoond dat goede ventilatie in ruimtes van cruciaal belang is om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Kleine hoestdruppeltjes blijven minutenlang in de lucht hangen, speciaal in ruimtes die niet of slecht worden geventileerd. Dat hebben UvA-natuurkundigen en medisch onderzoekers met behulp van laserlichttechnieken ontdekt, maakt de UvA bekend

Goede ventilatie in publieke ruimtes, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en in verzorgingshuizen, is daarom van cruciaal belang om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De onderzoeksresultaten zijn op donderdag 28 mei gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 'The Lancet Respiratory Medicine'.

Druppels: klein en groot
De onderzoekers vroegen gezonde proefpersonen om te spreken en te hoesten, en analyseerden vervolgens met behulp van laserlicht de druppeltjes die daarbij vrijkwamen. Zowel tijdens het spreken als tijdens het hoesten werden grote hoeveelheden kleine druppeltjes waargenomen, grofweg tussen de 1 en 10 micrometer groot. 

Bij het hoesten kwamen bovendien grotere druppels vrij, tot een millimeter in doorsnede. Die laatste druppels vallen echter binnen een seconde naar de grond, en hebben daardoor een betrekkelijk kleine kans om virussen over te dragen.

De kleine druppeltjes, daarentegen, zweven – door de grote luchtweerstand die ze ervaren – maar heel langzaam naar de grond toe. Nadat iemand een keer hoest, duurt het ongeveer vijf minuten voordat het aantal kleine druppeltjes in de lucht gehalveerd is. De mini-druppeltjes zijn daardoor potentieel heel gevaarlijk als het gaat om overdracht van het Coronavirus.

Het belang van ventilatie
Toen het experiment werd herhaald in een goed geventileerde ruimte, verbeterden de resultaten dramatisch. Na het aanzetten van een mechanisch ventilatiesysteem verdween de helft van de druppeltjes in tweeëneenhalve minuut uit de lucht. En in een kamer waarin ook een raam en een deur geopend waren, was het aantal druppeltjes zelfs al na dertig seconden gehalveerd – tien keer zo snel als in de kamer zonder ventilatie.

Voldoende afstand tot elkaar houden is in bijvoorbeeld het openbaar vervoer niet genoeg om de risico’s te beperken; ventilatie is van minstens even groot belang. Ook het gebruik van apps die alleen de nabijheid van anderen meten onvoldoende. De onderzoekers bevelen maatregelen aan voor goede ventilatie in publieke ruimtes garanderen.