Grijze golf op de werkvloer: de cijfers in beeld

Is er sprake van een grijze golf op de werkvloer? Recente cijfers over de gemiddelde pensioenleeftijd wijzen daar wel op.

De werkvloer kleurt steeds grijzer. Dat blijkt onder meer uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die laten zien dat werknemers steeds langer aan de slag blijven.

Lees ook: Pensioenbewustzijn vergroten: wat kan HR doen?

Van het begin van deze eeuw tot en met 2006 lag de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers nog rond 61 jaar. Daarna is de lijn in de grafiek vrijwel onafgebroken omhooggekropen naar 65 jaar in 2018.

Steeds minder mensen kiezen ervoor om al voor hun 65e verjaardag met pensioen te gaan. Zo nam het aantal werknemers van 65 jaar of ouder sterk toe, van 9000 in 2006 naar 81.000 in 2018.

Deze grijze golf verklaart het statistiekbureau mede door maatregelen om vervroegd pensioen te ontmoedigen, de hogere AOW-leeftijd, de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen en de vergrijzende bevolking.

Vitaliteitsbeleid

Door deze ontwikkeling stijgt voor werkgevers het belang van vitaliteitsbeleid. Werknemers blijven immers langer aan de slag, maar het is niet gezegd dat zij dat ook gezonder (blijven) doen.

Lees ook: Veerkracht vergroten om pensioen te halen

Laagopgeleiden werken het langste door. Hun gemiddelde pensioenleeftijd kwam in 2018 uit op 65 jaar en 6 maanden. Hoogopgeleiden zwaaien 8 maanden eerder af.

Bron: CBS

Vaak heeft elk team zijn eigen purpose, leider en cultuur. Teams streven naar vrijheid en autonomie. Hoe zorgen we ervoor dat zij toch met elkaar verbonden blijven, een gedeelde purpose voelen en beleven? Ga hierover op 2 april met andere CHRO's in gesprek en meld je aan met code WLHR20.

Gerelateerde artikelen