Groeibedrijven starten experiment personeelsmobiliteit

Een groep snel groeiende bedrijven start deze week met een pilot waarin zij onderling personeel gaan uitwisselen. Dat gebeurt op initiatief van MKB-Nederland en Port4Growth, in samenwerking Brunel en Pink Elephant en is bedoeld om een antwoord te bieden op de specifieke problemen die groeibedrijven op personeelsgebied ervaren.

Het experiment moet uiteindelijk uitgroeien tot een groot digitaal platform waarin groeibedrijven in Nederland samenwerken om hun personeelsbehoefte optimaal in te vullen.

Zeven internationaal opererende groeibedrijven van verschillende grootte en uit verschillende sectoren doen aan de pilot mee. Zij delen in eerste instantie circa 200 medewerkers in een groot aantal verschillende functies. Tijdens de experimentfase blijven zij allen gewoon bij hun 'oude' werkgever in dienst en nemen deel op basis van vrijwilligheid. Uitgewisseld worden bijvoorbeeld mensen met specifieke kennis, die voor andere bedrijven moeilijk te vinden zijn, of mensen die niet per se fulltime nodig zijn, maar gedeeld tussen meerdere bedrijven uitkomst kunnen bieden.

Groeibelemmering
“Een van de grootste groeibelemmeringen van groeibedrijven is het tekort aan gekwalificeerde mensen”, zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland. “De vraag is met gemiddeld 20 procent per jaar groot. Deze ondernemers krijgen allerlei HR-uitdagingen in een veel hoger tempo en in een korter tijdsbestek op hun bord dan andere bedrijven. Nu zijn ze die problemen allemaal ieder voor zich aan het oplossen. Met deze pilot maken we personeelsmobiliteit mogelijk en faciliteren we dat.”

“Ik heb vorig jaar drie goede ontwikkelkrachten moeten laten gaan vanwege uitstel van opdrachten”, zegt Frank Bakker van Contronics in Sint-Oedenrode, die aan de pilot meedoet. “Nutteloos verlies aan ervaring en zie maar weer eens juiste mensen terug te krijgen. Jammer dat we niet eerder zijn gestart!”

“Capaciteit kan op deze manier veel efficiënter worden ingezet”, zegt ondernemer en oprichter Joop de Jong van Port4Growth, platform voor groeiondernemers. “Geen enkel bedrijf heeft het hele jaar door alle aanwezige capaciteit precies voor 100 procent nodig. Als ondernemersgroep pakken we nu zelf de noodzakelijke vernieuwing van personeelsmobiliteit aan.”

Ontwikkeling medewerkers
Voor Maarten van der Vaart van Tausch is de ontwikkeling van medewerkers een belangrijke reden om aan de pilot mee t doen. “Door uitwisseling kunnen zij meer ervaring opdoen in nieuwe werkomgevingen en met een ander soort activiteiten. Dat zorgt voor persoonlijke groei van hen en dat draagt weer bij aan de groei van de bedrijven. Het is dus win-win.”

De eerste fase van het experiment loopt tot aan de zomer. Dan wordt de balans opgemaakt en op grond van de ervaringen eventuele aanpassingen aan het concept aangebracht. Daarna wordt het aantal deelnemende bedrijven steeds verder uitgebouwd. Het is uiteindelijk de bedoeling dat groeibedrijven in groepen van 50 tot 100 nauw met elkaar gaan samenwerken, gefaciliteerd door het digitale platform. Specifieke expertise wordt ingebracht door Brunel op het gebied van specialistische arbeidsflexibiliteit en door Pink Elephant voor de ICT.

Klein helpt groot
De pilot personeelsmobiliteit maakt deel uit van het programma Klein helpt Groot van MKB-Nederland en Port4Growth, waarin een groep groeiondernemers en een aantal grote concerns op concrete onderwerpen met elkaar sparren en van elkaar leren. Nederland telt circa 5.000 groeibedrijven, samen een belangrijke groep voor innovatie, werkgelegenheid en duurzame economische groei.

(ANP)