Grootste uitdaging voor HR: talent vinden en behouden

Voor het vinden en behouden van talent twijfelen organisaties in EU en VS nog over de nieuwste technologie.

In een recente internationale peiling geeft drie kwart van de ondervraagden (73%) aan het vinden en behouden van talent als de grootste prioriteit én de grootste uitdaging voor HR te zien. Ook tonen de resultaten dat HR bedenkingen heeft bij de praktische toepassing van digitalisering. 

“Het gaat om de hindernissen die zij ondervinden bij de rekrutering in de praktijk en in de scenario's voor het ontwikkelen van talent,” aldus Chris Engels, voorzitter van Ius Laboris, opdrachtgever van het onderzoek.

Enorme invloed

Het onderzoek concentreert zich op de rol van de technologie en toont aan dat technologie een enorme invloed zou kunnen hebben op vooral drie gebieden:

  • Optimalisatie van de werving en selectie (25%)
  • Beheer van thuiswerkers (17%)
  • Productiviteit op de werkvloer (16%)

Werving en selectie 

Er is inmiddels een groot aanbod van tools die kunnen helpen bij het optimaliseren van recruitment. Deze software maakt onder meer gebruik van predictive analytics en nieuwe technieken als gezichtsherkenningssoftware.
 
Het onderzoek toont echter ook aan dat er een grote kloof is tussen visie en realiteit: slechts 8% van de ondervraagden zegt dat ze AI of machine learning gebruiken voor recruitment. De belangrijkste reden hiervoor is dat veel bedrijven hiervoor onvoldoende budget hebben. 42% van de ondervraagden zegt dat dit de voornaamste hindernis is.

Onderkend wordt dat technologie de mogelijkheid biedt om het recruitmentproces te transformeren evenals de manier waarop bedrijven met hun (toekomstige) werknemers omgaan. 

Rol voor technologie in HR 

97% van de ondervraagden denkt dat technologie een verschil zal maken in HR, maar slechts 37% van de organisaties heeft een strategie waarin technologie een rol speelt in HR-processen. Bedrijven zijn daardoor niet in staat om het potentieel ervan volledig te benutten concludeert het rapport.
 
Een van de potentiële voordelen van het gebruik van technologie in het recruitmentproces die in discussies vaak wordt aangehaald, is betrouwbaarheid (minder bias). Van de ondervraagden uit het onderzoek noemt slechts 6% betrouwbaarheid als potentieel voordeel.

Ondoorzichtige besluitvorming door AI 

Volgens hen weerspiegelt technologie de vooroordelen van diegenen die de technologie gemaakt hebben en dit geldt volgens hen ook voor recruitment-technologie. Hoe complexer AI wordt, hoe moeilijker het wordt voor mensen om te weten hoe een beslissing tot stand komt. 
 
Desondanks zegt 22% dat ze er toch gebruik van maken, ongeacht het risico op vooroordelen. Volgens HR-professionals is het grootste voordeel van het gebruik van recruitment-technologie de efficiëntie. 

Vragen stellen aan chatbots

Bedrijven denken dat de beleving van de kandidaat verbeterd kan worden door bijvoorbeeld chatbots op basis van AI te gebruiken. Zo kunnen kandidaten op voorhand bijvoorbeeld meer vragen stellen. 
 
Verder kunnen algoritmes gebruikt worden om cv's te beoordelen en het proces sneller te laten verlopen zodat kandidaten vlug een antwoord krijgen. 

Gelaatsuitdrukkingen analyseren 

Tot slot kan software gebruikt worden om het taalgebruik, de toon en de gelaatsuitdrukkingen van de kandidaten te analyseren en deze gegevens te vergelijken met die van andere succesvolle kandidaten.
 
“Het is essentieel dat HR-professionals bijblijven met de technologische vernieuwingen. De werkvloer is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd en die veranderingen zijn nog in volle gang,” aldus voorzitter Engels van Ius Laboris. 

Onderzoek

Het onderzoek richtte zich op de strategische en operationele uitdagingen als gevolg van veranderingen op de werkvloer, met name door vernieuwende technologie. Ius Laboris, een internationaal netwerk van advocatenkantoren gespecialiseerd arbeidsrecht, liet hiervoor ruim 400 senior HR- en juridische professionals in 25 landen in Europa en Noord-Amerika ondervragen. 

Vaak heeft elk team zijn eigen purpose, leider en cultuur. Teams streven naar vrijheid en autonomie. Hoe zorgen we ervoor dat zij toch met elkaar verbonden blijven, een gedeelde purpose voelen en beleven? Ga hierover op 2 april met andere CHRO's in gesprek en meld je aan met code WLHR20.