Grote meerderheid werkgevers keert vergoeding uit voor woon-werkverkeer en thuiswerken

Nederlandse werkgevers verstrekken op grote schaal vergoedingen voor woon-werkverkeer. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Reiskosten- en thuiswerkvergoeding’ van werkgeversvereniging AWVN.

Naar schatting ontvangen 3,35 miljoen werknemers gezamenlijk meer dan 2 miljard euro voor deze kosten. Dankzij een hogere fiscale vrijstelling vallen de vergoedingen ook steeds ruimer uit. Van de werkgevers die deelnamen aan het onderzoek geeft 92 procent een vergoeding voor woon-werkverkeer.

Bij het vergoeden van kosten volgen werkgevers de ontwikkelingen in de belastingwetgeving en geven zij steeds ruimere vergoedingen. Volgens AWVN toont deze ontwikkeling aan dat de fiscale vrijstelling van deze vergoedingen een uitstekend middel is om bij te dragen in de kosten van werknemers. AWVN is blij met deze ontwikkeling en vindt het een mooi voorbeeld van modern werkgeverschap.

Meer fiscale ruimte bij vergoeden van woon-werkverkeer

De maximale vrijgestelde vergoeding werd in 2023 van 19 cent verhoogd naar 21 cent per kilometer. Sinds dit jaar staat de teller op 23 cent per kilometer. De fiscale behandeling van reiskosten is een belangrijk gegeven voor werkgevers. Meer dan de helft van de werkgevers (67 procent) maakt gebruik van het fiscale maximum, soms met enige vertraging bij gewijzigde fiscaal-vrijgestelde bedragen. Dit laat zien dat ze bereid zijn reiskosten van werknemers te vergoeden, maar bij voorkeur zo dat het als een echte vergoeding wordt behandeld en niet als belastbaar inkomen.

Thuiswerkvergoeding is breed ingevoerd

Sinds de invoering van de coronamaatregelen in 2020 wordt er op grote schaal thuisgewerkt. Van de ondervraagde werkgevers heeft 72 procent een thuiswerkvergoeding ingevoerd. Ook bij deze vergoeding wordt in grote meerderheid het fiscale maximum toegepast. De opkomst van de thuiswerkvergoeding hangt rechtstreeks samen met de woon-werkvergoeding: op dagen dat wordt thuisgewerkt wordt geen woon-werkvergoeding verstrekt.

Vaststellen vergoedingen: werkgevers en werknemers komen er samen uit

Uit eerder onderzoek van AWVN bleek al dat de meeste werkgevers met hun medewerkers afspraken hebben gemaakt over thuiswerken. De combinatie van het geven van zowel een thuiswerkvergoeding als een reiskostenvergoeding laat zien dat medewerkers veel autonomie krijgen in het bepalen van hun werkplaats.