Helft medewerkers zoekt nog naar droombaan

Uitgaande van het criterium geluk in het werk, ziet de helft van de medewerkers zijn huidige werk niet als zijn droombaan.

Dit blijkt uit het geluksonderzoek dat Schouten & Nelissen in januari en februari hield onder ruim 1100 respondenten. In het onderzoek geeft 64% van de respondenten aan in het algemeen gelukkig te zijn. Medewerkers die actief eigen regie nemen om hun baan aan te laten sluiten op hun eigen vaardigheden, interesses en talenten zijn gelukkiger dan collega’s die dit niet doen. Daarnaast speelt het bewust afstand nemen van het werk een belangrijke rol in balans en geluk.
 
Thuis niet piekeren over werk 
Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 5 respondenten maar moeilijk het werk kan loslaten en hierdoor thuis minder kan ontspannen en genieten van de andere mooie dingen die het leven te bieden heeft. Mensen die thuis niet piekeren over het werk zijn gelukkiger (70%) dan mensen die dit wel doen (40%). 
Andersom geldt dat mensen die zich op het werk niet kunnen concentreren door hun thuissituatie minder gelukkig zijn (33%) dan mensen die een stabiele thuissituatie ervaren (69%).
 
Werken vanuit passie en energie 
In hoeverre een baan aansluit op de wensen, verlangens en behoeften van de respondenten is bepalend voor de mate waarin zij zeggen te werken vanuit passie en energie. In het onderzoek geeft 42% aan een goede aansluiting te ervaren. Daar staat tegenover dat zo’n 40% geen vervulling van de persoonlijke wensen en behoeften in het werk zegt te ervaren. 
 
Voor ruim de helft van alle respondenten (52%) is hun huidige baan niet het werk dat ze diep van binnen eigenlijk zouden willen doen. ‘Voor werkgevers is het belangrijk om eigen regie van medewerkers te stimuleren en te activeren, maar tegelijkertijd ook zelf het goede voorbeeld te geven,’ aldus Jessica van Wingerden, directeur Research bij Schouten & Nelissen.