HEMA tekent intentieverklaring ter bevordering van diversiteit en inclusiviteit

HEMA heeft een intentieverklaring ondertekend om diversiteit en inclusiviteit in alle bedrijfsonderdelen verder te bevorderen. 

In samenwerking met Diversiteit in Bedrijf  (onderdeel van de Sociaal-Economische Raad) wil HEMA met het ondertekenen van de verklaring het bewustzijn van medewerkers over diversiteit en inclusiviteit laten groeien. Met de ondertekening benadrukt HEMA haar belangrijkste kernwaarde, namelijk dat HEMA echt voor iedereen is.
 
De komende maanden gaat HEMA in samenwerking met Diversiteit in Bedrijf op een aantal gebieden een concreet programma starten. Uit onderzoek onder medewerkers is gebleken dat er veel goed gaat maar dat er op een aantal onderwerpen ook nog wel werk aan de winkel is. Daarom wil HEMA de etnische en culturele diversiteit in het personeelsbestand vergroten en meer bewustwording over en voor de (interne) LHBTI+ gemeenschap creëren.

Voor dit laatste is er een interne Workplace Pride groep opgericht die ieder jaar vier initiatieven gaat uitvoeren, gericht op zowel werknemers als consumenten.

Ook wordt er gekeken naar diversiteit in leeftijd bij HEMA, waarbij er winst behaald kan worden door beter begrip tussen generaties waardoor er een fijne werkomgeving, meer creativiteit en innovatieve oplossingen kunnen ontstaan die het leven beter, makkelijker en leuker maken.