Het managen van talent in 2015: 3 tips

Een van de onderwerpen waar ik graag met mijn collega’s over spreek is de huidige staat van de arbeidsmarkt en de gevolgen voor het managen van talent. De meeste economische publicaties schetsen namelijk een behoorlijk zonnig beeld van 2015, met onder andere een arbeidsmarkt die er vele malen beter aan toe is dan in de jaren hiervoor.

Positief nieuws stemt ons natuurlijk vrolijk, maar het brengt ook nieuwe zorgen met zich mee. Recruiters en HR-medewerkers moeten nadenken over het effect dat deze opleving kan hebben op hun personeelsbeleid en de strijd om talent. Hieronder bespreek ik drie trends en geef ik aan hoe we hiermee om moeten gaan: 
1. Het is een werknemersmarkt: stel je daar op in 
Het CBS rapporteerde op 13 februari 2015 dat de werkgelegenheid in het vierde kwartaal van 2014 verder gestegen is. Vergeleken met het kwartaal ervoor, kwamen er 42 duizend banen bij. Dit is de grootste toename in 3,5 jaar. Wanneer de mogelijkheden op de arbeidsmarkt toenemen, leidt dat meestal tot meer jobhoppers. En dat dwingt organisaties om zich nog meer te richten op het binnenhalen én behouden van mensen. Bedrijven zouden deze extra inspanningen niet moeten zien als een bedreiging, maar juist als een kans om hun huidige werknemers en de beroepsbevolking in zijn geheel beter te leren kennen en begrijpen. Heb je toptalenten onder je werknemers die zich niet op waarde geschat voelen en op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging? Het is aan de manager om dit uit te zoeken en te bepalen of het tijd is voor een promotie, of om juist een heel andere weg in te slaan. Bestaan er personeelstekorten in een bepaalde regio of hebben nieuwe projecten een steuntje in de rug nodig? Het is de taak van HR om dit ruim van te voren in te schatten en om te zorgen dat lijnmanagers echt alle informatie hebben om hier een beslissing over te nemen. 
2. Steeds meer mensen kiezen voor vrijheid: houd daar rekening mee
Het beeld van de traditionele werknemer in loondienst is aan het vervagen, terwijl het aantal atypische, periodieke en ZZP-contracten stijgt. In steden en regio’s waar de strijd om talent het hoogst oploopt, hebben bedrijven zich al neergelegd bij het feit dat ze niet kunnen rekenen op werknemers die hun hele werkende leven bij dezelfde werkgever willen blijven. Dat heeft ook gevolgen voor wat we onder het begrip ‘team’ verstaan: meer en meer organisaties richten zich vooral op project gebaseerd recruitment en leidinggevenden moeten op zoek naar de beste manier om sturing te geven aan projectteams – al dan niet met externen en ZZP-ers – die met een korte termijn horizon werken. 
3. Discrepantie tussen vraag en aanbod blijft groeien: blijf wendbaar 
Tekort aan talent in specifieke markten blijft voorlopig een uitdaging vormen voor werkgevers. Uit onderzoek van Manpower uit 2014 blijkt dat een op de drie werkgevers aangeeft dat een tekort aan kandidaten met technische vaardigheden de belangrijkste reden is voor deze uitdaging. Om deze vacatures toch op te vullen met geschikte mensen zijn HR-managers genoodzaakt buiten hun eigen regio’s en soms zelfs buiten onze landsgrenzen te zoeken. PwC adviseert bedrijven in een eigen onderzoek ‘Talent Mobility: 2020 and Beyond’ om zó wendbaar te worden, dat ze bij onverwachte uitdagingen wat betreft personeel, de landsgrenzen buiten beschouwing kunnen laten.
Kortom: genoeg stof tot nadenken. Eén ding staat vast en weet ik zeker, dat is dat onze klanten met hun intelligentie, vindingrijkheid en Workday-applicaties iedere personeel gerelateerde uitdaging in 2015 aankunnen! Carpe diem!
Leighanne Levensaler, Vice President, Human Capital Management Products Workday