Hoe Ali Niknam (bunq) werknemers selecteert en beoordeelt

Ali Niknam (1981), die op jonge leeftijd van Iran naar Nederland kwam, heeft drie unicorns (mede)opgericht: TransIP, The Datacenter Group en bunq. In een interview met MenA.nl gaat hij in op de lessen die hij als ondernemer heeft geleerd. Hij bespreekt onder andere het belang van een goede selectie en beoordeling van mensen.

In een interview met fusie- en overnameplatform MenA.nl geeft Niknam aan hoe hij zorgt voor de juiste selectie.  Drie aspecten zijn belangrijk, zegt hij: duidelijkheid, objectiviteit en handelen naar aanleiding van de resultaten.

“Hoe ik dat nu doe, is door heel duidelijk te zijn over de verwachtingen. Duidelijkheid over wat jij kan verwachten van ons als bedrijf, maar ook duidelijkheid met betrekking tot wat wij van jou verwachten. Ik merk dat bij heel veel bedrijven – omdat er wat krapte is op de arbeidsmarkt – mensen binnen worden gehaald met broodje-aapverhalen. Dan begint er iemand en al heel snel bestaat de functie niet meer. Het tweede is zo objectief mogelijk mensen beoordelen zodat je geen bias hebt. Bij bunq proberen we dat te voorkomen door objectief te handelen. Dat proberen we rigoureus toe te passen in alles wat we doen.”