Hoe bind je young professionals écht met groeimogelijkheden?

Persoonlijke ontwikkeling staat bij hun organisatiekeuze hoog op het verlanglijstje van veel young professionals. En in veel gevallen hebben zij het nu voor het zeggen op de arbeidsmarkt. Dus hoe kun je als werkgever met ontwikkeling het verschil maken?

Door Raymond de Looze

Ze willen zoveel, die young professionals. Niet alleen aandacht voor ontwikkeling, maar ook flexibiliteit, steeds nieuwe uitdagingen, een goede work-life balance en dan ook nog een goed salaris. En geef ze eens ongelijk. Want wie wil dat nou niet allemaal? Of je daar als organisatie blij mee bent of niet: je hebt ermee te maken. Want het gaat niet veranderen. Elke generatie wordt namelijk gevormd door de periode waarin hij/zij? opgroeit. Voor een deel als (tegen)reactie op wat de generatie van de ouders deed. Dat betekent dat de voorkeuren en patronen van de huidige generatie diep verankerd liggen. Ook als er inmiddels een hypotheek en twee peuters in het spel zijn. 

Tel daarbij op dat het belang van de huidige generatie met de dag groeit. Dat is simpelweg een kwestie van tijd. Een organisatie kan niet haar toekomstig succes veiligstellen zonder goed invulling te geven aan de drijfveren van nieuw talent. Dus hoe doe je dat?

Persoonlijke connectie

Een one size fits all ontwikkeltraject is sowieso over de datum. Natuurlijk: waar het gaat om vakinhoudelijke zaken, kan een ontwikkel-wasstraat prima werken. Want de ervaren mensen in de organisatie weten wat er te leren valt, wat noodzakelijke kennis is en wat nice to have en wat een zinvolle volgorde van het programma is. Voor een deel van de soft skills geldt dat ook. Denk aan presentatievaardigheden, zakelijk Engels of ‘hoe schrijf ik een helder advies’.  

Maar voor wezenlijk persoonlijke ontwikkeling is dat anders. Ik doel daarmee in essentie op het vermogen van mensen om zichzelf scherp waar te nemen en het effect van hun keuzes te doorzien. Dat vermogen helpt om doorlopend te leren en de eigen gedragsopties te verrijken. Het vermogen om vaste patronen te doorbreken, om effectiever te zijn als mens en dus als professional. Het kunnen monitoren en waarborgen van de eigen mentale gezondheid, en de grenzen die daarbij horen. Dat vraagt een andere aanpak. 

‘Never let your schooling interfere with your education’

Aldus Mark Twain. Niet de opleiding staat centraal, maar de persoon. Dat vraagt een open dialoog over wensen, verwachtingen en voorkeuren. Op basis van gelijkheid, nieuwsgierigheid en vertrouwen. Niet om een young professional te vertellen welke cursus hij of zij moet doen, maar om hem of haar uit te dagen om zelf te ontdekken wat een waardevol ontwikkelpad is. Niet alleen wat daarvoor nodig is, maar ook wat hij of zij zelf gaat doen en hoe (dat) de organisatie kan helpen. 

Slaag je er als organisatie in om echt dicht bij je mensen te komen, ook als het er veel zijn? Vormt het ontwikkeltraject zich naar de persoon of is het andersom? En: zijn jouw leidinggevenden voldoende uitgerust om het hiervoor vereiste gesprek goed in te vullen?  

Vrijheid of vrijblijvendheid

De dialoog over wensen, verwachtingen en voorkeuren is nadrukkelijk tweerichtingsverkeer. De vrijheid voor young professionals om hun eigen ontwikkeling vorm te geven is iets heel anders dan vrijblijvendheid. Want persoonlijke ontwikkeling is niet optioneel. Bovendien moet het bijdragen aan het succes van de organisatie, aan de richting die de leiding gekozen heeft. Die dan natuurlijk om te beginnen wel helder en eenduidig verwoord moet zijn. Maar dan ben je er nog niet. Want de vertaling die elk individu maakt naar zijn eigen ontwikkeling is cruciaal. 

Een voorbeeld. Ik hoor binnen veel organisaties dat er behoefte is aan meer ondernemerschap. Een heel mooi streven, waar iedereen als het goed gaat profijt van heeft. Klanten, werknemers, organisatie, eigenaren. Dus daar kun je moeilijk tegen zijn. Maar hoe vul je dat in? Als je iedereen zou vragen op te schrijven wat hij of zij er onder verstaat, krijg je dan antwoorden die met elkaar in lijn zijn? En wat houdt een specifiek persoon of team tegen om meer ondernemerschap te tonen? 

Misschien vindt iemand het lastig om collega’s of klanten op dingen aan te spreken, wat hem of haar ervan weerhoudt om doortastend ideeën verder te brengen. Misschien roept de leiding wel meer ondernemerschap te willen, maar rekent mensen uiteindelijk af op de omzet van vandaag, en niet die van volgend jaar. Of wellicht brengt de teamdynamiek met zich mee dat niemand echt verantwoordelijkheid wil nemen. Bijvoorbeeld omdat het belangrijker lijkt om niks fout te doen dan iets goed te doen. 

Zonder inzicht in dit soort onderliggende factoren, en de invulling die professionals zelf geven aan ondernemerschap kom je als organisatie niet veel verder. Een training salesvaardigheden kan zonder twijfel zeer waardevol zijn, maar leidt zeker niet altijd tot meer ondernemerschap. Dat is alleen zo, wanneer het gebrek aan salesvaardigheden de reden was dat het ondernemerschap achterbleef.  

Samengevat:
•    Maak als organisatie duidelijke keuzes over de richting die je op wilt, en zorg dat die voor iedereen duidelijk is
•    Geef young professionals de vrijheid om te ontdekken waarin zij zich willen ontwikkelen en hoe dat bijdraagt aan die gekozen richting
•    Zorg voor goede processen en focus van leidinggevenden om dit te faciliteren

Make it fun

Een laatste belangrijk element om het verschil te maken met ontwikkeling: zorg dat het gewoon tof is voor young professionals om ermee bezig te zijn. Met een acht uur durende sessie in een wegrestaurant, gevuld met 83 powerpointslides trek je echt geen volle zalen. Ook niet als de slides inhoudelijk ijzersterk zijn. Waarmee dan wel? Mensen willen natuurlijk hun eigen pad kunnen kiezen. Denk verder aan korte sessies, challenges, veiligheid, samen optrekken, verrassing, experimenteren, delen, gamification, modulair, kwetsbaar, relaxed, maatschappelijk. 

Op deze manier vergroot je de kans dat je young professionals werkelijk weet aan te trekken en te binden met persoonlijke ontwikkeling. 

Raymond de Looze (1976) is bedrijfskundige en jurist, die zich na een internationale projecten carrière volledig richtte op zijn ware passie: de ontwikkeling van mensen. Naast schrijver van DIY Goeroe is hij mede-oprichter van Double-OO, dat professionele organisaties een doordacht proces voor ontwikkeling biedt. 

Foto: Asha Gaalman Fotografie