Corporate leiders: machtshonger hindert cruciale bedrijfsbesluiten op lagere niveaus

Corporate leiders: machtshonger hindert cruciale bedrijfsbesluiten op lagere niveaus
Nogal wat leiders breiden hun macht uit terwijl dit ten koste gaat van de prestaties van de organisatie. Daar valt gelukkig wel wat tegen te doen, schrijft Richard Holden op de site van business school IMDB.

Van Enron en Tyco tot WorldCom en Lehman Brothers, ’s werelds grootste bedrijfsfaillissementen hebben meestal één ding gemeen: een gecentraliseerde organisatiestructuur die de macht concentreerde in de handen van leidinggevenden.

Een nieuw onderzoek, Organizations with Power-Hungry Agents, gaat in op de gevolgen van die machtshonger van leidinggevenden en laat zien wat er tegen is te doen. Co-auteur Richard Holden, hoogleraar economie aan de UNSW Business School, schrijft erover op de site van business school IMDB

Holden constateert dat leiders die beslissingsrechten behouden de vrije informatiestroom verstikken en zich het recht toe-eigenen om cruciale bedrijfsbeslissingen te nemen. Bovendien zijn organisaties met op macht beluste leiders vaak te gecentraliseerd in hun structuur, waardoor ze niet in staat de kracht van lokale informatie te benutten en slechte beslissingen nemen. Hoe groter het bedrijf, hoe waarschijnlijker het is dat leiders de neiging hebben om beslissingsbevoegdheden te centraliseren, constateert hij ten slotte.

Raamwerk

Als onderdeel van hun studie ontwikkelden Holden en Wouter Dessein (Columbia Business School) een raamwerk om te bepalen wat het optimale aantal lagen in een organisatiehiërarchie is, wanneer middenmanagers waarde vernietigen en wat de optimale omvang van een bedrijf is.

Hun belangrijkste bevindingen:

  • Wees voorzichtig met de keuze van een CEO. Is een kandidaat een machtswellusting die beslissingsbevoegdheden naar zich toe trekt? Dan is het wellicht verstandig af te zien van zijn benoeming.
  • Stimuleer leiders om te delegeren door (financiële) beloningen.
  • Baken bevoegdheden af. Maak als raad van bestuur bijvoorbeeld expliciet welke bevoegdheden divisiedirecteuren krijgen. Uiteraard moet de CEO de leiding hebben van een bedrijf, maar je kunt veel beslissingen als raad van bestuur gezamenlijk nemen, aldus Holden. Dat kunnen bijvoorbeeld beslissingen zijn over bedrijfsbrede kostenbesparingen, overnames of desinvesteringen.