Hoe houdt u uw RA’s gelukkig?

Happiness researcher Marsha Huber, CPA, Ph.D. onderzocht welgevoelen en tevredenheid van 1200 CPA’s in allerlei omgevingen, en destilleerde uit de resultaten drie cruciale factoren, die uw medewerkers blij maken en houden: hoop, roeping en autonomie. Een paar tips voor effectiever HR-beleid.

Het Journal of Accountancy schetst een volgens het vakblad paradijselijke situatie:
“Op vrijdag komt Carmela Minnie RA (26) opgewekt het kantoor van Cohen & Co. Accountants binnen – in skinny jeans.  De senior partners vragen haar en haar collega’s (de meesten in dezelfde leeftijdscategorie) geregeld om input voor de strategische en praktische beslissingen die op de agenda staan.  En ze is opgewekt, omdat ze weet dat als ze tegen vijven niet klaar is met haar klus ze die gerust in het weekend thuis kan afmaken, in plaats van tot 11 uur ’s avond op kantoor te moeten doorwerken.”
 
Blijkbaar zijn de dress code en overwerken / thuiswerken in de VS nog steeds belangrijke issues, zeker voor de ‘millennials’. “Een sophisticated kantoor,” vervolgt het artikel, “beseft dat blije medewerkers blijvende medewerkers zijn – en behoud van talent en voorkomen van onnodig verloop is cruciaal in een sector die inmiddels een heuse ‘talent war’ aan het voeren is.”
 
In de rest van het artikel worden nog enkele ook voor ons waardevolle tips aangereikt om zo’n paradijselijke situatie te creëren en in stand te houden. Ze komen van ene Marsha Huber, CPA, Ph.D., een ‘happiness researcher’ maar tegelijk associate professor of accounting aan de Youngstown State University in Ohio. Zij onderzocht welgevoelen en tevredenheid van 1200 CPA’s  in allerlei omgevingen, en destilleerde uit de resultaten drie cruciale factoren, die uw medewerkers blij maken en houden: hoop, roeping en autonomie.
 
Het belangrijkste ingrediënt voor blije medewerkers is hoop: zij moeten erop (kunnen) vertrouwen dat ze professioneel en persoonlijk kunnen groeien in hun werk, ondersteund door duidelijke doelstellingen en keuzevrijheid. Bij veel kantoren moeten jongere RA’s te lang wachten voordat ze echte promotie kunnen maken. Een mogelijke oplossing is om een carrièrepad te ontwikkelen dat meer stadia kent dan alleen junior en partner.

Het concept ‘roeping’ staat voor doelgerichtheid en passie in je werk, dingen die je nodig hebt om van je werk je hobby te kunnen maken. Het is daarom van belang te ontdekken welk soort werk bij elke medewerker past, en te voorkomen dat mensen verzuren omdat ze hun werk saai of on-uitdagend vinden.
En, stelt Huber, niemand is blij in een functie waarin zij of hij geen enkele beslissingsbevoegdheid heeft. “De blijste werknemers zijn steeds die professionals, die hun vak in vrijheid uit kunnen oefenen, weten wat ze moeten doen maar zelf bepalen hoe en waar, en zich verantwoordelijk weten voor hun eigen succes of falen. Meestal vind je die vooral boven in de organisatie, helaas.”

Gun iedereen een eigen ‘passie-project’, zoals sommige high-tech bedrijven die toestaan dat werknemers 20% van hun tijd besteden aan geheel eigen plannen en projecten.
 
Wat medewerkers ‘blij’ maakt is helemaal niet zo’n groot raadsel, zegt de professor. Kijk in uw eigen ziel…