Strategisch denken is een aan te leren vaardigheid – dit versterkt de tactisch goede leider

Nogal wat leiders lopen vast in hun ontwikkeling, omdat hun vermogen tot strategisch denken tekort schiet. Dat is vaak onnodig, stelt Rich Horwath, oprichter en CEO van het Strategic Thinking Institute, in de Harvard Business Review. "Strategisch denken valt aan te scherpen."

“Veel leiders met een groot potentieel krijgen ten onrechte het stempel “tactisch sterk, strategisch zwak” opgedrukt, waardoor hun carrière stagneert”, stelt Rich Horwath, oprichter en CEO van het Strategic Thinking Institute, in een artikel in de Harvard Business Review. Of iemand werkelijk tactisch of strategisch onderlegd is, is volgens hem vaak een subjectieve gok op basis van functietitels, instinctieve vermoedens en selectieve observaties. En zolang het degene die wordt beoordeeld duidelijk is wat strategisch denken precies inhoudt, zal hij of zij ook moeite hebben om een beter strateeg te worden.

Rich begint daarom uit te leggen wat strategisch denken werkelijk is. Hij definieert strategisch denken als als “het vermogen om een duidelijke richting te bepalen, een duurzaam concurrentievoordeel te creëren en de uitvoering van de strategie te leiden”. Strategisch denken leidt tot betere prestaties, innovatie en leiderschap. Het is de belangrijkste vaardigheid is voor leidersucces; strategisch sterke leiders genieten veel vertrouwen en hebben veel invloed op anderen.

Acumen, Allocation en Action

Vervolgens biedt hij ook een raamwerk met drie kerngedragingen geïdentificeerd waar iemand die strategisch sterker wil worden aan kan werken: Acumen, Allocation en Action.

Acumen (scherpzinnighied) betekent het vermogen om de situatie waarin je je bevindt te begrijpen, de kansen en bedreigingen te identificeren, en een duidelijke richting te bepalen voor jezelf en je team. De auteur geeft enkele tips om je acumen te vergroten, zoals het stellen van de juiste vragen, het verzamelen van verschillende perspectieven, het analyseren van data, het creëren van scenario’s, en het formuleren van een visie.

Vraag jezelf het volgende af om je acumen te evalueren:
– Beoordeel ik regelmatig de huidige situatie van mijn bedrijf, zowel vanuit intern als extern perspectief?
– Deel ik waardevolle inzichten met mijn team?
– Houd ik bij het oplossen van problemen vast aan de beproefde methoden of ga ik op zoek naar nieuwe benaderingen?

Allocation (allocatie) betekent het vermogen om je middelen (tijd, geld, mensen, etc.) effectief toe te wijzen aan de belangrijkste prioriteiten, en om je plannen aan te passen aan veranderende omstandigheden. De auteur geeft enkele tips om je allocation te verbeteren, zoals het maken van een strategische agenda, het delegeren van taken, het bewaken van de voortgang, het oplossen van problemen, en het leren van feedback.

Enkele vragen om te bepalen of je een effectieve allocator:
– Verplaats ik proactief middelen van slecht presterende gebieden naar gebieden met meer potentieel?
– Besteed ik mijn tijd aan activiteiten die in lijn liggen met mijn doelen?
– Hoe bepaal ik hoe ik het doe ten opzichte van de concurrentie?

Action (actievaardigheden) betekent het vermogen om je strategie uit te voeren met discipline, focus en verantwoordelijkheid, en om anderen te inspireren en te beïnvloeden om je te volgen. De auteur geeft enkele tips om je action te versterken, zoals het communiceren van je strategie, het creëren van een cultuur van vertrouwen, het stimuleren van samenwerking, het erkennen van successen, en het vieren van resultaten.

Om je actievaardigheden te beoordelen, kun je jezelf het volgende afvragen:
– Als het tijd is om een strategie te implementeren, hoe bereid ben ik dan om actie te ondernemen?
– Vraag ik anderen aan het begin van het gesprek wat hun doelen zijn?
– Raak ik gemakkelijk op een zijspoor door obstakels onderweg?