Hoe MVO binnen een jaar de werkvloer in de greep kreeg

Het duurzame beleid dat werkgevers laten zien is anders dan wat werknemers maatschappelijk belangrijk vinden.

Een actief MVO-beleid kan voor werknemers het verschil maken op de arbeidsmarkt. Bijna twee derde van de werknemers hecht eraan dat hun organisatie een beleid heeft voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bij het zoeken naar een baan is voor 30 procent het voeren van een MVO-beleid medebepalend.

Werknemer wil bijdrage leveren aan de wereld

Maar wat zij zien als maatschappelijk verantwoord, komt niet helemaal overeen met het maatschappelijk belang waar werknemers de voorkeur aan geven. Dat blijkt uit onderzoek van pensioenuitvoerder BeFrank.

Ruim de helft van de ondervraagde werknemers geeft aan niet te willen werken bij een werkgever die weinig doet aan MVO. Iets minder dan de helft (48%) wil met zijn of haar werk een bijdrage aan de wereld leveren. Vijftien procent van de ondervraagden is bereid daar ook salaris voor in te leveren wanneer het effect van het loonoffer extra groot is.

Vergelijking met eerdere studies laat zien dat de belangstelling voor MVO nog maar kort is gaan bloeien. Een onderzoek uit 2019, van The Sustainable Recruiter laat zien dat de animo op de werkvloer voor MVO gering was drie jaar geleden. Toen was een kleine meerderheid van de werknemers bewust bezig met duurzaamheid in de carrièrekeuze (37% wel, 33% niet). 42 procent van de respondenten zei niet voor een duurzame werkgever te werken.

Tegengaan van milieuvervuiling belangrijkste onderwerp

Vorig jaar zomer was de situatie nog weinig anders. De meerderheid van de werknemers wist toen niet of zijn of haar werkgever aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) deed, aldus onderzoek van adviesbureau Seepeople onder organisaties met meer dan vijfhonderd werknemers. De meeste respondenten die wisten dat hun werkgever een MVO-beleid voerde, hadden nauwelijks een idee wat dat beleid inhield.

Het recente onderzoek van BeFrank wekt een heel andere indruk. Bij de meeste werkgevers die een MVO-beleid voeren, ervaren de werknemers dat hun werkgever hen betrekt bij de uitvoering ervan. Een deel van hen krijgt de ruimte om onder werktijd vrijwilligerswerk te doen.

Maar het onderzoek van BeFrank maakt ook duidelijk dat werkgevers en werknemers andere ideeën koesteren over wat maatschappelijk belangrijk is. Voor 42 procent van de werknemers is het tegengaan van milieuvervuiling het belangrijkste onderwerp van MVO. Daarna volgen overgang naar duurzame energie (40%) stimuleren van hergebruik van materialen en goederen (38%), bevorderen van waardig werk en werkomstandigheden (38%) en zorgen voor een goede gezondheid voor iedereen (36%).

Werkgevers hebben andere MVO-doelen

Dat voorkeurslijstje ziet er anders uit dan de MVO-doelen die werkgevers zelf in de etalage zetten. Daar staat het thema diversiteit en inclusie op één, gevolgd door het bevorderen van een gezondere levensstijl. Daarna volgen het zorgen voor een goede gezondheid voor iedereen, het bevorderen van waardig werk en werkomstandigheden en de overgang naar duurzame energie.