Hoofdredactioneel CHRO Magazine: Droombaan met impact of eenzame nachtmerrie?

In het deze week verschenen CHRO Magazine draait het om impact hebben. Welke HR-leider gaat daar niet voor? Precies. De vraag stellen is hem beantwoorden. Maar de vraag hoe die maximale impact er dan precies uitziet, is dan weer minder eenduidig te beantwoorden. De ene CHRO is tenslotte de andere niet, net zomin als er twee HR-portefeuilles gelijk zijn.

Zo zal niet elke HR-professional geschikt zijn voor een functie als CHRO in een door private equity-investeerders gedomineerd bedrijf. Voor wie zich wél thuis voelt in de ‘snelle’, ‘resultaatgerichte’, ‘financieel gedreven’, ‘rationele’ en ‘blauwe’ wereld van private equity, is het waarschijnlijk een droombaan.

“Ben ik wel de juiste persoon voor deze taak? Kan ik hiermee in alle eerlijkheid omgaan?”

Wie weinig heeft met getallen, wie sterk mensgericht en minder output-gericht is, zal er minder goed gedijen. CHRO’s voor wie de financiële resultaten bepaald niet het summa plus ultra zijn, zullen een private equity-omgeving wellicht als een nachtmerrie ervaren. Zoals Jan Cees Marijt het in het artikel over HR en private equity zegt: “Die zal zich binnen de kortste keren afvragen: ‘ben ik wel de juiste persoon voor deze taak?’. Zo iemand zal geplaagd worden door zijn geweten: ‘kan ik hiermee in alle eerlijkheid omgaan?’”

Modus gevonden

Persoonlijk zou ik van een gelouterde CHRO verwachten dat die met al deze bijltjes al eens heeft gehakt en daarvoor dus een modus heeft gevonden. Neem bijvoorbeeld de kersverse CHRO of the Year 2023, Caroline Tervoort, CHRO van KPMG Nederland. De jury beoordeelde elk van de genomineerden behalve op impact ook op de aspecten innovatie en inspiratie. Deze laatste twee staan voor Tervoort grotendeels in dienst van de impact die ze wil bereiken. Die uit zich in het bevorderen van het welzijn van medewerkers, omdat dit bijdraagt aan hun vermogen om op hun best te presteren. In haar eigen woorden: “Via het welzijn van onze medewerkers heb ik de grootste impact”.

Als het gaat om organisatieverandering ziet HR bij Nationale Nederlanden ook voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd. HR-directeur Dick Eijgenraam zegt daarover in deze editie: “We zijn ook een initiator en een driver van verandering. Leaders of change, en niet alleen supporters of change. En dat in de volle breedte. We denken na over waar het bedrijf naartoe beweegt, wat dat vraagt van onze mensen, hoe we talenten aantrekken, welke vaardigheden we moeten ontwikkelen, hoe we mensen kunnen meenemen in alle veranderingen, hoe we alles arbeidsrechtelijk moeten aanpakken – noem maar op. We hebben dus onbeperkt werk.”

Impactvol

Zoveel is duidelijk: het werk van de CHRO’s die in deze editie aan het woord komen ís impactvol. Daar zit één maar aan. Dit werk wordt volgens onze columnist en oud-CHRO Anne Jaakke in veel opzichten in eenzaamheid verricht. “Het leven van een CHRO is als dat van een eenzame wolf binnen de roedel, omringd door anderen met eenzelfde doel, maar toch vaak alleen in de uitdagingen die deze prachtige functie met zich meebrengt.”

Ik kan hier slechts aan toevoegen: voor wie zich als HR-leider ooit eenzaam voelt, is er altijd één trouwe bondgenoot… Jawel, CHRO Magazine!

Gerelateerde artikelen