HR-activiteiten die medewerkers niet zien zitten zijn schadelijk voor de organisatie

HR-activiteiten die medewerkers niet zien zitten zijn schadelijk voor de organisatie
De werknemersbeleving van HR-activiteiten is van cruciaal belang om de doelen van HR-beleid te behalen.

Grote beursgenoteerde bedrijven investeren per medewerker meer dan 2000 euro per jaar aan HR, zoals training of ontwikkeling. Of deze initiatieven aanslaan bij het personeel is voor bedrijven een topprioriteit. Hiervan hangt af of ze erin slagen de prestaties te verhogen of als een aantrekkelijke werkgever te worden ervaren.

Beleving werknemers bepaalt de effectiviteit van HR-activiteiten

Dit blijkt uit promotieonderzoek van Jeske van Beurden. Onlangs deed zij een extra boekje open in het Tijdschrift voor HRM over haar bevindingen. Of HR-activiteiten aanslaan hangt grotendeels af van de ervaringen die medewerkers ermee hebben. Hoe hun bazen er over oordelen doet niet ter zake voor de effectiviteit ervan. Sterker: medewerkers waarderen HR-activiteiten maar al te vaak heel anders dan hun bazen.

Of er voldoende HR-activiteiten worden aangeboden is niet van invloed op zaken als prestaties of binding met de organisatie. Overdaad aan HR-activiteiten schaadt zelfs, vooral als ze niet aanslaan bij het personeel. Zien medewerkers de HR-activiteiten niet zitten, dan kunnen ze zelfs motivatie, bevlogenheid en prestaties aantasten. Het zijn vooral factoren als arbeidsverleden, voorkeuren en behoeften die bepalen of medewerkers een HR-activiteit zien zitten.

Onderscheid tussen drie soorten HR-activiteiten

Elke categorie HR-activiteiten heeft een andere uitwerking op medewerkers. Van Beurden maakt onderscheid tussen drie soorten HR-activiteiten, die elk anders gewaardeerd worden door medewerkers. De kunst is om elke HR-activiteit te voorzien van de juiste prikkel voor medewerkers. Zo is het goed om HR-activiteiten die te maken hebben met kennis, kunde en vaardigheden te verbinden met een loopbaanontwikkeling.

De beleving van HR-activiteiten die zich richten op motivatie kan worden gestimuleerd door het resultaat ervan te verbinden met prestatiebeoordelingen en compensatie. En HR-activiteiten die de werknemer in staat stellen om goed te functioneren, kunnen worden verbeterd door bijvoorbeeld participatie, communicatie en informatievoorziening.

Kijk naar individuele talenten van werknemers

Een uitdaging voor werkgevers is verder om uit te vinden hoe het zit met de beleving van medewerkers rond HR-activiteiten. Als werknemers vinden dat HR-activiteiten bijdragen aan hun functioneren, dan raken ze meer bevlogen en vertonen ze meer proactief werkgedrag. Hebben ze het gevoel dat ze iets missen, dan zakt vooral hun proactieve werkgedrag in.

Van Beurden adviseert HR-managers om zich bewust te worden van de verschillende belevingen die werknemers kunnen hebben over HR-activiteiten. De beleefde relevantie van het totale pakket aan HR-activiteiten hangt sterker samen met werkbetrokkenheid en prestaties van werknemers dan de beschikbaarheid van HR-activiteiten. Kijk vooral naar de individuele noden, aspiraties en talenten van werknemers, zo luidt een ander advies. Hoe beter HR dit de verschillen op het netvlies heeft, hoe beter het mogelijk is om overbodige HR-activiteiten te scheiden van de effectieve HR-activiteiten.

 

Gerelateerde artikelen