HR als stabiele factor in woelige tijden

Kan HR de organisatie beschermen tegen een onstabiele, woelige buitenwereld? De meerderheid van de HRM’ers denkt van wel.

De aanstaande Brexit, de onduidelijkheid over de wereldpolitiek van Trump, de formatie in ons eigen kikkerlandje: het zijn onzekere tijden voor bedrijven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat organisaties met enige terughoudendheid naar 2017 kijken. Toch is onze HR-beroepsgroep redelijk positief gestemd over de nabije toekomst.


Auteur Hette Mollema is Regional Director Benelux bij Workday
Lees ook: 
Zet medewerker op één, klanten op twee
Hoe big data en analyse de talentkwestie oplossen

Uit het rapport HR Outlook for 2017 van de Britse non-profitorganisatie CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) en Workday blijkt dat een ruime meerderheid van de HR-managers gelooft dat zij hun organisatie kunnen beschermen tegen de woelige buitenwereld.
HR-prioriteiten in 2017

Voor het CIPD-rapport werd HR-professionals op alle niveaus gevraagd naar hun prioriteiten voor nu en de komende drie jaar. Ook werd hen gevraagd in hoeverre zij zichzelf competent en voldoende toegerust vonden om die prioriteiten te bewerkstelligen. Het rapport focust met name op de situatie in het Verenigd Koninkrijk, maar de resultaten zijn ook interessant en leerzaam voor de Nederlandse praktijk.

Uit het rapport komt vooral naar voren dat, ondanks alle ontwikkelingen, voor HR-managers ‘business as usual’ het overkoepelende sentiment is wat betreft de prioriteiten voor personeelsmanagement. Bovenaan die prioriteitenlijst staat voor vandaag en de nabije toekomst kostenmanagement. Op twee staat de komende drie jaar talentmanagement en op drie de flexibiliteit en slagkracht van de organisatie.

Big data en analytics: cruciaal voor HR

Wat vooral opvalt in het rapport is dat het gebruik van data en analytics belangrijker wordt voor ‘evidence-based’ strategische beslissingen. De leiding van organisaties leunen steeds meer op hun managers, inclusief de HR-managers, om op basis van specifieke data inzichten te verkrijgen en betere beslissingen te kunnen nemen.

De ondervraagden gaven aan dat HR-analytics vaker worden aangegrepen om belangrijke beslissingen te nemen op een aantal cruciale onderwerpen, zoals grip krijgen op de personeelskosten (60 procent), regie houden over de samenstelling en diversiteit van het personeelsbestand (51 procent), performancemanagement (48 procent), werving en selectie (47 procent) en opleiding en ontwikkeling (44 procent).

Sluit stakeholders aan op HR-dashboards

Toch is de inzet van HR-analytics nog beperkt, vanwege technologische beperkingen en een weinig coöperatieve zakelijke cultuur. De organisaties die HR-analytics wel inzetten, hebben nog lang niet alle zakelijke stakeholders aangesloten. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan een derde van de financieel managers en de helft van de verantwoordelijken voor risicomanagement en compliance geen toegang hebben tot de HR-dashboards en –rapporten.

Weinig vertrouwen in bestaande HR-technologie

Er is dus nog een wereld te winnen om alle mogelijkheden en voordelen van HR-analytics te benutten. Het onderzoek laat ook zien dat veel ondervraagden er weinig vertrouwen in hebben dat hun bestaande HR-technologie in staat is om mee te bewegen met de veranderende wensen en eisen van de business.

Slechts 38 procent gelooft dat hun HR-systeem flexibel genoeg is. Een vergelijkbaar resultaat zien we terug bij de vraag of de bestaande HR-technologie de managers voldoende ondersteunt in hun rol: slechts 41 procent van de ondervraagden is het daar mee eens. Des te meer reden om te investeren in de transformatie van HR en in technologieën als analytics en big data om succesvol te blijven.

Talentmanagement blijft een feit

Een ander interessant aspect uit het rapport is waar volgens de HR-managers de komende drie jaar de prioriteiten moeten liggen voor het ontwikkelen, trainen, opleiden en bijscholen van medewerkers. Als belangrijksten worden gezien: performancemanagement (46 procent), peoplemanagement (45 procent), medewerkersontwikkeling (44 procent), motivatie en betrokkenheid (40 procent) en changemanagement.

Selfservice werkt!

Het blijkt verder dat de helft van de ondervraagde organisaties in het afgelopen jaar een deel van de verantwoordelijkheden die voorheen op het bord van de HR-manager lagen, bij lijnmanagers heeft neergelegd.

Dat gaat dan onder meer om performancemanagement, verzuimmanagement en werving van nieuwe medewerkers. Een op de zes HR-professionals vertelt dat die lijnmanagers geen enkele training of ondersteuning krijgen voor hun nieuwe HR-taken. Die ontwikkeling wordt in het rapport bemoedigend genoemd, omdat daaruit blijkt dat selfservice werkt.

En dat is goed nieuws voor het transformatieproces van HR van traditionele taken naar nieuwe verantwoordelijkheden. Aan de andere kant moeten HR-managers zich wel blijven realiseren dat niet iedere lijnmanager een HR-expert is en dat er dus toch aandacht nodig is voor continue training van deze lijnmanagers.

Wat betekent dit voor Nederlandse HR-managers?

De komende jaren zal de wereld om ons heen naar verwachting niet voorspelbaarder en stabieler worden. Daadkracht en flexibiliteit moeten hoog op de prioriteitenlijst van organisaties blijven staan om een antwoord te hebben op de veranderende omgeving. Kostenmanagement blijft belangrijk, net als talentmanagement.

Zorg ervoor dat het talent een centrale positie krijgt in HR en de technologische programma’s niet een geïsoleerd werkveld worden. Dat is een belangrijke les uit het rapport voor nu en de komende jaren.

Maak deze zaken uw prioriteit:

De CIPD identificeert in het rapport HR Outlook for 2017 zes onderwerpen waar HR zich op zou moeten focussen om relevant te blijven en om de veranderende behoeften van de business te ondersteunen:

•                  Laat de waarde van de HR-activiteiten steeds zien
•                  Zet HR-data in om strategische ‘evidence-based’ keuzes te versterken
•                  Buit de voordelen van technologie uit
•                  Wees voorbereid op economische onzekerheden
•                  Beweeg mee met de veranderende wensen en eisen van medewerkers
•                  Investeer in peoplemanagers

Bij Workday zien we de uitkomsten van dit onderzoek als een verder bewijs van het belang van HR, zeker in een maatschappelijk en economisch roerige omgeving. Het rapport van de CIPD (gratis te downloaden via de website van Workday) is een aanrader voor iedereen die interesse heeft in de veranderende rol van HR en voordelen van technologieën als analytics en big data in uitdagende tijden.