Het aantal HR-trends en hypes blijft groeien: hoe herken je ze en vooral hoe mijd je ze?

Meedoen aan de mode is niet altijd verstandig, zo ook bij allerlei HR-trends. Overmoedige adviseurs, managementgoeroes en charismatische denkers kunnen meer kwaad dan goed doen, aldus organisatiepsycholoog Rob Briner. Hoe onderscheid je modieuze praatjes van zinvolle ideeën?

In het artikel How to avoid fads in HR gaat Briner in op de vraag hoe HR-professionals zich kunnen beschermen tegen modegrillen die vaak worden gepromoot als de nieuwste en beste oplossingen voor organisatorische problemen, maar in werkelijkheid ineffectief of zelfs schadelijk kunnen zijn.

Rode vlaggen

Een modegril vaak lastig te herkennen, maar er zijn wel enkele ‘rode vlaggen’, zegt Briner. Hij noemt er vier:

  1. Ze zijn altijd heel aantrekkelijk en wekken valse verwachtingen op; eigenlijk zijn ze gewoon te mooi om waar te zijn en dat maakt ze juist aantrekkelijk;
  2. Ze zijn op papier kinderlijk eenvoudig, voorschrijvend, one-size-fits-all en gemakkelijk te kopiëren en in te passen;
  3. Ze zijn opmerkelijk in overeenstemming met de zeitgeist en lijken wel nieuw, maar zijn eigenlijk niet radicaal anders dan wat al bestaat;
  4. Ze worden niet gelegitimeerd door hard bewijs, maar door goeroes en discipelen.

Hoe zorg je voor een meer kritische benadering van een nieuw HR-instrument of -concept? Briner is voorstander van de empirische benadering. Dat wil volgens hem zeggen het gebruiken van een meer op bewijs gebaseerde (evidence based) benadering van HR.

Zo’n aanpak bestaat uit het gebruiken van meerdere bronnen en soorten bewijs, het toepassen van een expliciete en gestructureerde aanpak om bewijs te verzamelen en te gebruiken, en het focussen op het meest betrouwbare bewijs. Met de empirische benadering kan HR eerder belangrijke organisatorische kwesties identificeren en alleen die werkwijzen implementeren die daarbij zullen helpen.