HR-professionals bezorgd om eigen kennisniveau

Een op de drie HR-professionals vindt dat hun werkgever hen onvoldoende advies over en stimulans voor bijscholing geeft.

Bijna de helft van alle HR-professionals is bang achter te blijven in professionele kennis en competenties. Dat blijkt uit het jaarlijkse HR Trendonderzoek van Berenschot, Performa en AFAS Software onder meer dan tweeduizend HR-professionals. Aan kosten of werkdruk ligt dit niet. Zeventig procent ervaart dat er genoeg budget en tijd is om de eigen kennis te kunnen bijspijkeren.

Takenpakket groter

De schoen wringt volgens ruim een derde van de HR-professionals vooral bij de ondersteuning in persoonlijke ontwikkeling. Het management zou hiervoor te weinig oog hebben, hoewel de verantwoordelijkheid en het takenpakket juist groter zijn geworden.

Dit heeft onder meer met de coronapandemie te maken”, verklaart Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot, een van de partijen die het onderzoek uitvoerden.

“HR-professionals hebben in de coronacrisis heel wat op hun bordje gekregen, gezien de onzekerheid en aanhoudende gezondheidsklachten bij veel werknemers in de pandemie. Daarnaast zijn systemen en processen op de schop gegaan, naar een hybride vorm. De technologie van remote werken vraagt om aanpassing en nieuwe werkwijzen van de organisatie. Werknemers zien daardoor sneller beren op de weg.”

Vraag om scholing

Twee derde van de respondenten denkt dat de uitvoering van de taken de komende tijd zal blijven veranderen. De vraag om scholing en ontwikkeling is daardoor hoog. Daarbij komt kijken dat bijna alle ondervraagden aangeven dat opleidingsmogelijkheden bepalend zijn voor de eigen werktevredenheid.

Slechts veertien procent van de HR-professionals zoekt naar een andere baan, het laagste percentage in tien jaar. Van deze groep heeft een derde nog niet actief gezocht naar een andere werkgever.