HR strooit met vaste contracten

U bent weer hard op zoek naar blijvertjes. Het binden van medewerkers gebeurt steeds meer via het ‘good old’ vaste contract.

Voor het eerst sinds het economisch herstel geven werkgevers weer meer vaste contracten. In het derde kwartaal van vorig jaar droegen vooral vaste contracten bij aan de groei van de werkgelegenheid. Het aantal flexibele contracten bleef zo’n beetje gelijk en het aantal zzp’ers daalde licht. Dat laat het ING Economisch Bureau weten.

De cijfers lijken een trendbreuk: de afgelopen jaren groeide de werkgelegenheid vooral door een toename van het aantal flexibele of tijdelijke contracten en zelfstandigen. De ING-economen verklaren wil van werkgevers om meer vaste contracten te bieden vanuit de aantrekkende arbeidsmarkt. In het derde kwartaal van 2017 werd de arbeidsmarkt echt krapper. Het aantal werklozen per openstaande vacature daalde namelijk van 7 in 2013 naar 2 in 2017.

De groei in vaste contracten lijkt een schrikreactie van werkgevers om werknemers aan zich te binden. De arbeidsmarkt trok vorig jaar veel harder aan dan veel HR-afdelingen en recruiters aan zagen komen. Zo berichtten HR-trendonderzoeken eind vorig jaar al. Zo gaf ruim een derde van de HR-professionals in de Raet HR-Benchmark 2017 al aan te verwachten meer vaste contracten te gaan bieden. Bovendien vindt ruim de helft van de bestuurders dat het flexoptimum ondertussen wel is bereikt.