HR Transformatie – 3 tips

Onlangs publiceerde Oracle een onderzoek over betrokkenheid op de werkvloer. Hieruit blijkt dat minder dan een derde (31 procent) van de werknemers zich het grootste gedeelte van de tijd betrokken voelt bij het werk. En dat terwijl 57 procent van de medewerkers zegt dat meer betrokkenheid de productiviteit verhoogt.

Een nog kleiner deel, 28 procent, vindt dat zijn bedrijf op een proactieve manier met hem communiceert. Slechts 33 procent van de werknemers meent dat zijn of haar manager hem begrijpt en als individu behandelt. Verder is 57 procent van de ondervraagden van mening dat zijn of haar leidinggevende slecht of zeer slecht is in het op regelmatige basis geven van feedback. En nog een belangrijke uitkomst: slechts vier procent van de werknemers vindt dat de HR-afdeling een positieve bijdrage levert aan de 
werknemersbetrokkenheid.
Het volledige rapport kun je hier downloaden. Als introductie geef ik hier alvast drie tips mee, waarmee HR-afdelingen direct aan de slag kunnen.
1. Overbrug generaties
De vergrijzing van Nederland accelereert de komende jaren. In 2039, het hoogtepunt van de vergrijzing, telt Nederland 4,6 miljoen inwoners van 65 jaar en ouder. Tot die tijd lopen er op veel afdelingen vijf generaties rond. Het gevecht om talentvolle medewerkers is al aan de gang. Bedrijven die de transformatie niet maken van standaard werkgever naar aantrekkelijke werkgever voor millennials, verliezen hun concurrentiekracht. Millennials zijn gewend om via social media, mobiele apparaten of een interactieve website te communiceren. Zijn ze eenmaal binnen de bedrijfsmuren, dan gaat alles via formulieren. Veel HR-afdelingen hebben nooit de ruimte en tools gekregen om hier verandering in aan te brengen. Terwijl deze afdeling steeds sterker rekenschap moet afleggen over ziekteverzuim, werknemerstevredenheid en wervingsprocedures. Houd rekening met competenties, interesses, de situatie thuis en op het werk. Want in tegenstelling tot babyboomers, is er voor millennials een veel minder grote scheiding tussen werk en privé. De uitdaging zit dus in het combineren van de juiste technologie, de juiste processen en de juiste mix van medewerkers. Dit betekent een uitgebalanceerde visie voor de toekomst.

___________________________________________________________________________________________________

 

Hoe start u de digitale transformatie van uw organisatie? Kom op dinsdag 8 december 2015 naar de Oracle Digital Leadership Summit in MediaPlaza Utrecht! Industry experts zoals De Bijenkorf, T-Mobile, ING, Yuri van Geest en Cor Molenaar delen hun visie op de toekomst. Bent u een professional op het gebied van HR, Marketing, Finance of Supply Chain? Dan mag u deze dag niet missen! Begin vandaag nog met uw digitale transformatie en registreer hier.

___________________________________________________________________________________________________ 
2. Durf niet alleen om te denken, maar durf vooral te doen
Hoe geef je het HR-beleid zo vorm, dat je de medewerkerbeleving positiever kunt maken? Dat kan op 
verschillende manieren. Enerzijds duidelijk maken wat jou als werkgever aantrekkelijker maakt dan andere werkgevers. Anderzijds zorgdragen dat je als HR-afdeling transformeert naar een servicegerichte organisatie, die waarde toevoegt. Dat je als organisatie processen evalueert en actualiseert naar de tijdgeest van vandaag en zorgt dat medewerkers de middelen hebben om eenvoudig met peers te communiceren. Daarbij is het belangrijk dat je niet alleen weet waar risico’s kunnen zitten, bijvoorbeeld op het gebied van succession planning, maar dat je ook inzichtelijk maakt wat je van medewerkers verwacht als het gaat om ontwikkeling en groei en dat je scherp hebt welke middelen zij daarvoor nodig hebben. Essentieel is de bereidheid om je manier van werken voortdurend te evalueren en te transformeren. Dit gebaseerd op een diepgaand inzicht in de behoeften van medewerkers en potentiële talenten. 
3. Kijk naar buiten
Naast vergrijzing worden de regionale verschillen de komende jaren belangrijk, evenals opleidings- 
en ambitieniveau, geboortejaar en etnische diversiteit. Denk na over wat er in de wereld gebeurt en hoe dit jouw organisatie raakt. Een wereldvreemde werkgever is geen aantrekkelijke werkgever. Hoe geef je het HR-beleid zo vorm, dat potentiële medewerkers zich herkennen in je bedrijf. Als organisatie moet je op z’n minst een afspiegeling van je doelgroep zijn. Alleen dan ben je in staat om medewerkers aan te trekken die passen bij de visie en strategie van je organisatie. Net zoals dat nu al geldt voor klanten gaat dit meer en meer gelden bij medewerkers: ‘alleen als ik bij dit bedrijf echt klant wil zijn, wil ik er ook werken’. Deze nieuwe werknemer gebruikt ook andere kanalen om je organisatie te volgen; Facebook, Twitter en Glassdoor beïnvloeden meer en meer de keuzes die werknemers gaan maken. Dit betekent dat je als HR-afdeling langzaam moet gaan schuiven in de richting van een marketingstrategie, zoals dat binnen CX al gebruikelijk is. Waarbij de kernvraag is: hoe wordt, ben en blijf ik een aantrekkelijke werkgever? 
HR-transformatie is dus eigenlijk een digitale transformatie, een organisatietransformatie én een 
positioneringstransformatie in één. Een uitdaging? Zeker. Absoluut onmogelijk? Zeker niet. Oracle 
verwelkomt u graag bij het Oracle Digital Leadership Summit 2016 op dinsdag 8 december 2015 in de 
Jaarbeurs in Utrecht. Hier krijgt u alle informatie over digitale transformatie. Inschrijven kan hier. Mis 
de toekomst niet!
 
Door: Oscar Lausegger, Strategic HCM Director Benelux bij Oracle