HR-directeur Erasmus MC Yolanda Gagliardi: ‘We monitoren onze medewerkers 24/7’

De HR-directeur van het Erasmus Medisch Centrum werkt deels thuis, deels in het ziekenhuis. Nergens is de impact van het coronavirus zo voelbaar.

Anders werken, anders vergaderen, fysiek en mentaal gezond blijven, zorg voor elkaar, voor de patiënt én voor diens familie. Als de impact van het coronavirus ergens enorm is, dan wel in de ziekenhuizen. 

“We gebruiken daarvoor de grote zalen van ons onderwijscentrum, nu er geen studenten zijn”, vertelt Yolanda Gagliardi over hoe het werken in het ziekenhuis er voor haar uitziet. “Daar zitten we twee meter uit elkaar. Veiligheid staat voorop.” 

Daar zitten we twee meter uit elkaar. Veiligheid staat voorop.

Het Erasmus MC is zowel qua omzet als qua aantal bedden het grootste van de zeven universitair medische centra van Nederland. Het ziekenhuis geeft elke middag een persconferentie met een update over de ontwikkeling rond het aantal IC-bedden in Nederland en geldt als episch centrum in de strijd tegen het coronavirus.

Raad van Bestuur 

En hoewel vorig week de beroepsvereniging voor verpleegkundigen V&VN de noodklok luidde over torenhoge werkdruk, is de situatie in het Erasmus MC goed onder controle. Yolanda Gagliardi: “Onze wetenschappers werken nauw samen met de Raad van Bestuur. We nemen gecontroleerd beslissingen.”

Dat het werk van artsen en verpleegkundigen dezer dagen uiterst zwaar is, mag duidelijk zijn. Om hen mentaal op te vangen, zijn er psychologen, psychiaters en pedagogisch medewerkers van de eigen psychologisch sociale dienst. Die staan ook klaar voor de patiëntjes in het Sophia Kinderziekenhuis. En er is de eigen Arbodienst. 

“Dat gaat allemaal 24/7 door”, zegt de HR-directeur. “We werken met een buddysysteem, de psychologen zijn fysiek aanwezig op de afdelingen, managers houden voortdurend contact met medewerkers. Als iemand zich niet helemaal oké voelt, is er dagelijks een terugkoppeling.”

Kinderopvang 

Om mensen vitaal te houden, zijn er gezondheidsprogramma’s en is er fruit op de werkvloer. Er is een boodschappendienst en er is uitgebreide kinderopvang. “En onze hoogleraren kijken hoe we verpleegkundigen kunnen steunen”, aldus Yolanda Gagliardi. “Monique van Dijk, hoogleraar Verplegingswetenschap, doet nu onderzoek in het ziekenhuis. De uitkomsten worden in werkgroepen besproken en zo nodig passen we de mentale opvang daarop aan.”

Want het verpleegkundig en medisch personeel vormt nu de motor die niet mag haperen. Omdat de ploegen in continudienst werken, zijn er hotelkamers voor artsen en verpleegkundigen die tot diep in de nacht diensten moeten draaien. “Vaak gratis beschikbaar gesteld door die hotels.”

Hulp Defensie 

Want de steun van buiten is groot, de onderlinge verbondenheid uiterst hecht. Alleen al het aantal verpleegkundigen in het Erasmus Medisch Centrum bedraagt ruim 2400 en er werken circa 1900 artsen. 

We maken grote stappen, zijn anders gaan werken.

“Wij hebben geen tekorten, en onze mensen moeten natuurlijk ook ‘gewoon’ op vakantie kunnen straks, al is dat waarschijnlijk niet naar het buitenland. Omdat medisch personeel van bijvoorbeeld zelfstandige klinieken, die nu gedwongen gesloten zijn, hulp heeft aangeboden en we daarnaast hulp krijgen van Defensie, lukt het allemaal.”

Grote stappen

Mooi voorbeeld van saamhorigheid in tijden van crisis, lessons learned? “Normaal kost het nemen van besluiten tijd, soms veel tijd. Nu moet er noodgedwongen snel geschakeld worden en dat gebeurt dus ook. We maken grote stappen, zijn anders gaan werken. Denk aan tele-consulten door onze artsen, dat kan soms dus echt wel. En wat heel belangrijk is gebleken: duidelijke en goede communicatie. Nee, het wordt nooit meer helemaal zoals vroeger. We zullen dingen anders blijven doen, nóg voorzichtiger zijn.”

De focus van Yolanda Gagliardi ligt op moraal en gezondheid van de medewerkers. En met beide zit het in het Erasmus Medisch Centrum wel goed, zo stelt de Directeur Human Resources: “Mensen weten dat ze hier heel hard nodig zijn. ‘Ik ga niet verzuimen!’, is wat ik hoor. En het ziekteverzuim is sinds het begin van deze corona crisis gedaald. 

Onmiddellijk onderzoek

“Ja, we zijn een goed ziekenhuis, we hebben fantastische medewerkers. Bevlogen, gemotiveerd. Maar we houden de vinger aan de pols. Als iemand een symptoom van het coronavirus lijkt te vertonen, volgt er onmiddellijk onderzoek.”