HR-managers: “Organisaties moeten meer doen om werkgeluk te vergroten”

HR-managers: “Organisaties moeten meer doen om werkgeluk te vergroten
Ruim tachtig procent van de HR-managers en ondernemers vindt werkgeluk belangrijkste voorwaarde bedrijfsgroei, blijkt uit onderzoek.

Twee derde van de Nederlandse HR-managers vindt dat organisaties meer moeten doen om werkgeluk te vergroten. Dat blijkt uit onderzoek van ScaleUp Impact onder 1.055 ondernemers en HR- managers. 

De overgrote meerderheid (83 procent) stelt dat werkgeluk de belangrijkste voorwaarde is voor bedrijfsgroei. Toch is slechts 28 procent van de ondernemers van mening dat organisaties meer moeten doen om het werkgeluk te vergroten.

Minder vertrouwen 

De tegenstelling tussen HR-managers en ondernemers is aanzienlijk. Mogelijk denken zij dat ze al voldoende doen of hebben ze minder vertrouwen in de mogelijkheden om het werkgeluk te vergroten, aldus Pieter van Osch, ondernemerscoach en directeur van Scaleup Impact. “En dat is jammer, want samen met medewerkerstevredenheid is werkgeluk een belangrijke randvoorwaarde om te zorgen dat een bedrijf groeit én bloeit.”

Intrinsieke motivatie

Verder blijkt uit het onderzoek dat bijna de helft van de ondervraagden het moeilijk vindt om intrinsiek gemotiveerde medewerkers te vinden (48 procent). Dit lijkt een heikel punt, want maar liefst 71 procent van de ondervraagden is ervan overtuigd dat medewerkers zonder intrinsieke motivatie de organisatie meer kosten dan ze opleveren.