HR-rol wordt steeds strategischer

“De HR-functie verandert en snel”, voorspelt Madeline Dessing, Managing Director Benelux bij organisatieadviesbureau Hay Group. HR verschuift van operatie naar strategisch beleid. Maar volgens Dessing kan dit alleen indien HR-professionals adequaat inspelen op drie belangrijke trends. Er liggen dus kansen voor HR om positie te pakken als strategische business partner.

HR-Analytics kan efficiëntie vergroten
Dessing stelt dat binnen HR steeds meer gebruik wordt gemaakt van data om besluitvorming te ondersteunen. “Door verschillende datasystemen op slimmere wijze aan elkaar te koppelen kan efficiënter worden gewerkt. Zo kunnen organisaties kosten besparen of omzet verhogen”, aldus Dessing. Als voorbeeld noemt ze de koppeling van data over de kwaliteit van kandidaten en de universiteit waar zij hun opleiding hebben genoten. Hierdoor weet je welke universiteiten de meest succesvolle kandidaten leveren en bespaar je kosten in het recruitmentproces. Ander voorbeeld is de retail waar managers op de winkelvloer grote invloed hebben op de cultuur en daarmee het bedrijfsresultaat. Door het profiel van deze managers te koppelen aan hun gerealiseerde omzet, weet je het verschil in eigenschappen tussen effectieve en niet-effectieve lijnmanagers. Dat zijn belangrijke inzichten op basis waarvan je kunt sturen. 
Digitalisering geeft ruimte voor strategie
Ook de HR-professional ziet het vakgebied de komende jaren ingrijpend veranderen door nieuwe technologieën en digitalisering. Grootschalige cv-screenings of het berekenen van een jaarlijkse beloningstoeslag worden bijvoorbeeld al automatisch uitgevoerd. “Door slimme technologieën kunnen lijnmanagers steeds meer zelf en hebben HR steeds minder nodig. Zo heeft Hay Group APPS geïntroduceerd waarmee je in een oogopslag salarisschalen per functie ziet”, vertelt Dessing. Doordat HR minder tijd hoeft te besteden aan operationele taken, ontstaat ruimte voor discussies over meer strategische zaken, zoals bijvoorbeeld het thema Strategische personeelsplanning. Volgens Dessing is het daarom juist nu het moment voor HR om deze rol als strategische businesspartner op te pakken.
Houd de organisatie in beweging met strategische personeelsplanning
Internationale concurrentie neemt toe en businessmodellen veranderen. Zo zie je dat door de verschuiving van winkels naar het online verkoopkanaal, benodigde rendementen veranderen en je ander personeel nodig hebt. “Dit vergt een strategische planning van je kritische functies, zodat je kunt zorgen dat het juiste personeel op de juiste plek terecht komt”, zegt Dessing. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de snel veranderende arbeidsmarkt. Talentmanagement en carrièreverloop worden cruciale thema’s voor HR. “De next generation vergt een andere aanpak dan voor oudere werknemers die langer door moeten werken en dus fit moeten blijven. Per individu moet je kijken wat iemand kan en wil. Dat betreffen afwegingen tussen zaken als baanzekerheid, salaris en arbeidsvreugde waarover werkgever en werknemer de dialoog moeten aangaan. Dat is nodig om een organisatie en mensen in beweging te houden.”