HR-speelveld zal veranderen in 2020

Het HR-speelveld zal in 2020 veranderen van werving naar behoud. Dat blijkt uit het jaarlijkse HR-trendonderzoek.

Waar haal ik goede mensen vandaan? Dat is al jaren een prangende vraag die te horen is op veel HR-afdelingen. In 2020 zal echter vaker een andere vraag klinken, namelijk: hoe school en behoud ik mijn huidige mensen? Dat komt naar voren uit het onderzoeksrapport ‘HR-Trends 2019-2020’ van AFAS Software, Berenschot en Performa.

Voor het onderzoek vroegen de drie bedrijven bijna tweeduizend HR-professionals naar hun prioriteiten. Van hen ondervindt 75 procent problemen met de werving van nieuwe medewerkers. Dat is iets hoger dan in 2018 (71 procent), maar ligt iets onder de verwachting die men in 2018 voor 2019 uitsprak (78 procent).

Trendbreuk

“Een trendbreuk lijkt aanstaande!”, zegt Hans van der Spek, die vanuit Berenschot verantwoordelijk is voor het HR-trendonderzoek. “Of dit een gevolg is van een stagnerende economische groei, is niet duidelijk, maar het HR-speelveld zal zeker veranderen.”

Het lijkt er namelijk op dat HR-professionals voor het eerst in jaren niet werden overvallen door de krapte op de arbeidsmarkt. Ook is er voor 2020 amper meer sprake van een toename (stijging van 1 procent) van het aantal HR-professionals dat problemen ervaart.

Focus

Meer uit de inzet van de bestaande medewerkers halen, daarop komt de focus dus te liggen. Maar ondanks deze groter wordende focus heeft 22 procent van de respondenten nog géén aanvullende initiatieven genomen om mensen te binden aan de organisatie.

De 78 procent die in 2019 wél aanvullende initiatieven neemt, kiest vooral voor:

  • intensiveren van het opleidings- of loopbaanprogramma (42 procent);
  • flexibilisering van het arbeidsvoorwaardenpakket (33 procent);
  • onderzoeken van betrokkenheid (30 procent).

Wat zijn uw ervaringen met de werving van goede mensen? En welke stappen gaat u in de komende tijd zetten? Deel het in de reacties met de andere leden van de community.

Bron: AFAS Software, Berenschot en Performa