Huntsman test personeel elke 48 uur preventief

Op de vestiging van Huntsman is hiervoor een testlocatie ingericht. Dit is een pilot die nu drie maanden loopt voor bedrijven waar mensen niet kunnen thuiswerken en niet altijd de anderhalve meter-plicht kunnen nakomen.

Deze bedrijven hebben sinds kort toestemming om medewerkers preventief te (laten) testen. Huntsman in de Botlek testen alle 350 medewerkers en honderden externe aannemers elke 48 uur. Het experiment wordt begeleid vanuit Operatie Fastlane, waarin VNO-NCW en MKB-Nederland al maanden samenwerken met de overheid en tal van bedrijven uit de achterban om de testcapaciteit in Nederland fors uit te breiden.

Via de speciale website www.werkgeverstesten.nl kunnen bedrijven die op deze manier hun medewerkers willen beschermen tegen coronabesmetting ondersteuning krijgen bij de inrichting van testlocaties. Ook kunnen ze een beroep doen op een financiële regeling vanuit de overheid.

Onlangs brachten Koningin Máxima en Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Volgens Thijssen blijft testen cruciaal om sneller meer sectoren te kunnen openen dan volgens de epidemiologische situatie mogelijk is. Ook wordt door frequent preventief testen de virusbestrijding verbeterd, zo blijkt ook uit uitgebreid onderzoek van KPMG. 

Thijssen praatte de Koningin vanmiddag bij over deze operatie, die onder leiding staat van oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. Operatie Fastlane vloeit voort uit zorgen die ondernemers hadden over de achterblijvende testcapaciteit in Nederland en een plan om veel beter gebruik te maken van tests om de samenleving weer verder te openen met minder schade voor mens en economie.

Na het flink opschalen van de capaciteit bij de GGD-en is vanaf begin dit jaar door het bedrijfsleven binnen Operatie Fastlane hard gewerkt aan een testinfrastructuur voor veilig werken, met tests op locatie bij bedrijven waar mensen niet kunnen thuiswerken. 

In totaal kunnen door alle inspanningen van het georganiseerd bedrijfsleven deze maand nu zo’n 400 pilots van start waarbij mensen na een negatieve testuitslag weer voor het eerst sinds lange tijd een evenement, dierentuin, museum of sportactiviteit kunnen bijwonen. Met de in de pilots opgebouwde ervaringen moet straks nog meer mogelijk worden. Het is de bedoeling van het kabinet dat op 1 mei de wettelijke basis hiervoor geregeld is.