Gelauwerd HRM-professor Jaap Paauwe neemt afscheid

Gelauwerd HRM-professor Jaap Paauwe neemt afscheid
Welzijn en plezier zijn belangrijke schakels als het gaat om de prestaties van een bedrijf. Dat is een van de belangrijkste inzichten van Jaap Paauwe. Op 9 september houdt de emeritus-hoogleraar Organisatie- en Human Resource Management zijn afscheidsrede aan Tilburg University. 

Gefascineerd door het fenomeen ‘de werkende mens’ wijdde Paauwe zijn onderzoek aan de spanning tussen economische belangen en morele waarden binnen organisaties. Hij was een van de eersten in Nederland die bedrijfseconomie en sociaal organisatiebeleid (het latere Human Resource Management) aan elkaar koppelde. 

Ook gaf hij met het oprichten van het wetenschappelijke Dutch HRM Network wereldwijd een gezicht aan de morele dimensie van werk. Welzijn en plezier bleken belangrijke schakels als het gaat om de prestaties van een bedrijf, zo ontdekte hij. 

Paauwe ziet de morele dimensie als doel én als middel: “Mensen besteden zoveel tijd aan hun werk, dan mag je het ook wel naar je zin hebben. Voor sommigen is dat vanzelfsprekend, voor anderen voelt dat als een luxe. Werk kan slechts een middel zijn om een doel te bereiken. Maar idealiter biedt het ook welzijn, betekenis, zingeving en identiteit. Daar komt HRM om de hoek kijken.”

Sociaal organisatiebeleid is echter geen blauwdruk die je altijd en overal kunt toepassen, vindt Paauwe. HR-beleid in een kippenslachterij is anders dan dat van een accountantskantoor. Het is maatwerk. Paauwe biedt een wetenschappelijk onderbouwd instrumentarium waarmee je dat kunt vormgeven. Met een raamwerk om op basis van wetenschappelijke theorie te toetsen of je HR-beleid passend is bij de waarden, strategie, activiteiten en omgeving van de organisatie.

Paauwe heeft zich als wetenschapper sterk gemaakt om bruggen te bouwen tussen harde productiviteit en het zachtere welzijn van werknemers én tussen wetenschap en praktijk. In zijn onderzoek kon hij op veel medewerking rekenen van bedrijven en werknemers.

Binnenkort verschijnt zijn boek Travelling the loop: Progressing well-being and performance at work. Het is een rondreis langs vijf vragen om HR-beleid vorm te geven ten bate van prestatie, welzijn en werkplezier.