CBS: Lichte stijging aantal arbeidsongevallen

Het aantal arbeidsongevallen in Nederland is vorig jaar licht opgelopen van 91.000 tot 93.000. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hadden de meeste ongevallen een fysieke oorzaak, maar in een kwart van de ongevallen speelt psychische overbelasting een rol.

Vorig jaar liep 3,3 procent van de werknemers van 15 tot 75 jaar lichamelijk letsel of geestelijke schade op bij een arbeidsongeval. Meer dan de helft was de volgende dag weer aan het werk, maar 1,1 procent van alle werknemers verzuimde minstens vier dagen als gevolg van het arbeidsongeval.

Bij de meeste ongevallen op de werkplek was de oorzaak van fysieke aard. Zo werden uitglijden, struikelen of een andere val, en fysieke overbelasting als zwaar tillen of het maken van een verkeerde beweging relatief vaak als belangrijkste oorzaak genoemd. Bij 23.000 arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim was de hoofdoorzaak van het letsel psychische overbelasting, bijvoorbeeld intimidatie of stress.

Bij waterbedrijven en afvalbeheer, vervoer en opslag, en in de bouwnijverheid kregen verhoudingsgewijs de meeste werknemers te maken met een arbeidsongeval. Bij bedrijven in de bedrijfstakken informatie en communicatie, financiële dienstverlening en energievoorziening kwamen relatief weinig arbeidsongevallen voor.

Volgens FNV tonen de cijfers aan dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid van dit kabinet niet werkt, omdat het aantal arbeidsongevallen veel te hoog blijft en ook niet terugloopt. “Van veel gehoorde mooie woorden zoals preventie en duurzame inzetbaarheid, komt in de praktijk helaas weinig tot niets terecht”, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. “Dat blijkt uit deze voor de overheid stabiele, maar voor ons schokkend hoge cijfers. Daarachter schuilen veel persoonlijke drama’s. De overheid moet veel meer regie nemen: controleren en handhaven.”

Nederland telt volgens FNV jaarlijks ook 4500 mensen die vroegtijdig overlijden door werkgerelateerde aandoeningen. Elk jaar lopen ook 30.000 werknemers een beroepsziekte op, aldus de bond. En verschillende recente onderzoeken zouden aantonen dat slechts 7 procent van de bedrijven die werken met kankerverwekkende stoffen zich goed aan de regels houdt.