Impact salaris werknemers door coronacrisis vooralsnog beperkt

De coronacrisis lijkt vooralsnog weinig invloed te hebben op de salarissen van werkende Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van vacaturesite Indeed onder meer dan 1.200 werknemers en meer dan 250 werkgevers in Nederland. 

Slechts vijf procent van de Nederlandse werknemers geeft aan dat in de afgelopen periode salaris is ingehouden. 76 procent van de werknemers verwacht dit jaar gewoon salarisverhoging te ontvangen. Van de ondervraagde werknemers in Nederland verwacht slechts vijf procent in het komende jaar een lager bedrag op de loonstrook te zien. 95 procent van de Nederlanders verwacht dat het loon hoger wordt of gelijk blijft aan vorig jaar. 

Of dat ook daadwerkelijk realiteit wordt is echter de vraag: dertig procent van de werkgevers geeft wel degelijk aan dat de salarisverhoging van werknemers ter discussie staat. “Werkgevers kunnen niet zomaar het salaris van personeel wijzigen of inhouden. Wel kunnen zij bijvoorbeeld salarisverhogingen uitstellen. Het is daarom helemaal niet gek om als werknemer een keer het gesprek aan te gaan met je leidinggevende. Dit kan duidelijkheid bieden. Het is voor veel werkgevers namelijk financieel wel een bewogen tijd”, zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor de strategie bij Indeed. 

“Personeel blijkt in veel gevallen slecht op de hoogte te zijn van de financiële resultaten van het bedrijf waar zij werken”, zegt Vissers. “Dit is een mogelijke verklaring voor de tegengestelde opvatting van werkgevers en werknemers”. Dertien procent (13%) van de werknemers geeft aan helemaal niet op de hoogte te zijn van de financiële situatie bij hun werkgever. Dertig procent van de werknemers geeft aan dat hun werkgever te maken heeft met tegenvallende financiële resultaten, maar het percentage werkgevers dat daadwerkelijk tegenvallende financiële resultaten rapporteert blijkt een stuk hoger te liggen, namelijk op 41 procent. 

De bereidheid van werknemers om concessies te doen met betrekking tot salaris is laag, blijkt uit de onderzoeksresultaten. Slechts 28 procent van de werknemers vindt het logisch als werkgevers besluiten om promoties, bonussen en salarisverhoging niet toe te kennen. Van alle werknemers is 93 procent niet bereid om genoegen te nemen met een tijdelijke verlaging in salaris. 

Daarentegen geeft zestig procent aan ook niet bereid te zijn om zelf salaris in te leveren voor het behouden van zijn of haar baan.  “Een opvallend hoog percentage. Werknemers blijken écht niet bereid om wat in te leveren op hun salaris, ook niet als uiteindelijk het gevolg is dat zij hun baan kwijtraken. Daarnaast blijkt de Nederlander ook weinig coulant naar collega’s toe. 65 procent van de ondervraagde werknemers stelt niet bereid te zijn om salaris in te leveren om collega’s te behouden.”