Leiders die streven naar inclusief leiderschap: drie belangrijke lessen uit het vrouwenvoetbal

Inclusie vereist een voortdurend gevecht om onverschilligheid en vijandigheid tegen te gaan, met leiders die een duidelijke voorbeeldfunctie vervullen. Dat stelt Tatjana Haenni, Chief Sporting Director van de NWSL, de enige professionele, onafhankelijke vrouwenvoetbalcompetitie ter wereld. Zij geeft drie lessen voor leiders die inclusie in hun eigen organisatie willen bevorderen.

Tatjana Haenni, Chief Sporting Director van de NWSL, de enige professionele, onafhankelijke vrouwenvoetbalcompetitie ter wereld heeft jaren gewerkt in het vrouwenvoetbal, zowel bij de Zwitserse voetbalbond als bij de FIFA. Die jarenlange ervaring heeft haar ervan overtuigd dat er belangrijke lessen uit het vrouwenvoetbal te leren zijn voor leiders die inclusie in hun eigen organisatie willen bevorderen.

Goede bedoelingen moeten omzetten in echte actie

In een artikel op de site van business school IMD laat Haenni weten dat ze zich zorgen maakt over de staat van de rechten van vrouwen en de LGBTQ+ gemeenschap in de wereld. Ze ziet dat extremistische bewegingen de vooruitgang die in de afgelopen decennia is geboekt, proberen terug te draaien. Volgens haar is het punt bereikt waarop leiders uit alle lagen van de samenleving een standpunt moeten innemen en hun goede bedoelingen moeten omzetten in echte actie, ook als dat betekent dat ze ongemakkelijke beslissingen moeten nemen.

Ze benadrukt dat inclusief leiderschap veel meer is dan het vieren van Pride Month met een PR-campagne of een blog van je CEO op LinkedIn. Deze campagnes helpen om het bewustzijn te vergroten en een richting aan te geven, maar ze zijn geen vervanging voor doelbewuste, systemische verandering en het nemen van een onverschrokken standpunt tegen discriminatie wanneer die zich voordoet.

Drie lessen

Ze geeft drie belangrijke lessen die leiders zich daarbij ter harte kunnen nemen:

1. Als je geen ervaring hebt met een specifieke gemeenschap, pretendeer dan niet te weten wat het beste is voor de leden in kwestie. Vrouwenvoetbal is een ander product dan mannenvoetbal, en toch worden grote delen van de internationale besluitvorming over vrouwenvoetbal nog steeds genomen door mannen en vrouwen die geen experts zijn in vrouwenvoetbal. Zorg dat je de juiste mensen aan tafel hebt en dat je de juiste belanghebbenden betrekt bij je processen. Zo geef je de gemeenschap die je wilt bedienen een stem.

2. We zien vandaag de dag zoveel voorbeelden van mensen die het juiste zeggen, maar moeilijke beslissingen uit de weg gaan uit angst om eden specifieke groep te beledigen of van zich te vervreemden, vaak een groep met regressieve opvattingen. Maar als we echte vooruitgang willen versnellen, moet het leiderschap de juiste toon zetten. Leiders moeten laten zien dat het hum ernst is met diversiteit, anders zullen veranderingen zich aan hun invloed onttrekken.

3. Een goede leider is nederig genoeg mensen samen te brengen en om de juiste omstandigheden te creëren voor hen om het beste uit zichzelf te halen. Zoals een goede voetbalcoach dat ook doet.