Interne mobiliteit stimuleren: 7 tips

Wil je jouw organisatie future-proof maken? Dan is het ontwikkelen van het talent dat je al in huis hebt, een topprioriteit. Zeker in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt waarin het lastig is nieuw talent aan te trekken!

Een intern mobiliteitsbeleid helpt om de interne carrièreontwikkelingen van medewerkers te stimuleren. Het zorgt ervoor dat getalenteerde medewerkers beter doorstromen en je minder spendeert aan externe recruitment. Het is een win-win situatie voor bedrijven en medewerkers.

Auteur: Ko Tanis, Regional Director Nederland bij Talentsoft

Hier zijn zeven tips voor het opzetten van een intern mobiliteitsplan:

# 1 Maak de positieve effecten zichtbaar

Voorkom weerstand tegen de investeringen van interne mobiliteit door de positieve effecten zichtbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan besparingen op externe recruitment, hogere tevredenheid van medewerkers (resulterend in minder ziekteverzuim en sterkere sociale banden) en een lager vertrekratio. Deze factoren verhogen de omzet per medewerker.

#2 Stimuleer intern solliciteren 

Zorg ervoor dat er geen taboe heerst rondom intern solliciteren. Door bijvoorbeeld interne carrièremogelijkheden te bespreken tijdens assessments, feedback-, en functioneringsgesprekken. HR kan dit proces verder versnellen door extra instrumenten in te zetten zoals taak- en functieroulatie, interne stages en loopbaanoriëntatie-trajecten.

# 3 Ondersteun lange termijn resultaten

Ontwerp procedures en processen die ervoor zorgen dat de resultaten van interne mobiliteit op lange termijn ondersteund worden. Dit voorkomt dat managers focussen op andere korte termijn resultaten en daardoor de doelstellingen van interne mobiliteit uit het oog verliezen.

# 4 Zet beloningsinstrumenten in

Zet beloningsinstrumenten in om managers die goed presteren op het gebied van interne mobiliteit, te complimenteren. Dit voorkomt minder goede prestaties van managers die niet volledig aangehaakt zijn.

# 5 Communiceer over de richtlijnen voor interne mobiliteit

Als er te weinig wordt gecommuniceerd over de richtlijnen voor interne mobiliteit, verdwijnen ze in een la. Houd interne mobiliteit levend door de richtlijnen vaak ter sprake te brengen met behulp van actieve interne communicatie. 

# 6 Geef vertrouwen 

Zorg ervoor dat managers niet vanuit angst maar vanuit vertrouwen opereren; het komt vaak voor dat managers ‘hun’ mensen niet willen verliezen aan een andere afdeling. Dit kan alleen positief worden beïnvloed als er een omslag in denken plaatsvindt.

# 7 Vergeet het managementteam niet

Een beter voorbeeld dan een CEO die zelf op de werkvloer is begonnen, is er niet. Deel dit soort verhalen en verlies ook het MT niet uit het oog. Laat ze hun ervaringen delen over de verschillende fasen in hun eigen carrière. Ook een ‘stage’ van een MT-lid om beter inzicht te krijgen in specifieke onderdelen van het bedrijf, kan heel stimulerend werken.

Meer weten over interne mobiliteit? Download ons e-book.