Interne werving topprioriteit bij 55% van de HR-managers

Sinds de pandemie kijken bedrijven in Nederland steeds meer naar het talent dat ze al in huis hebben om nieuwe en openstaande functies te vervullen. De interne werving is tussen april en augustus 2020 met 17% gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De top 5 sectoren waarin de interne werving het hoogst is, is finance, de energiesector, hardware, consumer goods en transport & logistiek. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van LinkedIn.

Veel bedrijven zijn vanwege de aanhoudende onzekerheid niet in staat om nieuw talent van buitenaf aan te nemen in hetzelfde tempo als vóór COVID-19. Het social-mediaplatform heeft gekeken naar hoe bedrijven omgaan met veranderende personeelsbehoeften. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in hoe zij het gat tussen kennis en kunde dichten door interne trends te analyseren.

De toename van interne werving is zichtbaar in landen over de hele wereld, met onder andere Duitsland (25%), het VK (20%) en Mexico (20%) die boven het wereldwijde gemiddelde scoren (19,6%).

Topprioriteit voor HR 

Uit aanvullend onderzoek van LinkedIn blijkt dat bijna tweederde (61%) van de HR professionals in de Benelux aangeeft dat COVID-19 hen heeft gedwongen hun aannamebeleid  te veranderen, 55% zegt dat interne werving op dit moment topprioriteit is. Om werknemers te ondersteunen bij hun overgang naar verschillende rollen, richt 61% van de HR-leiders zich op het helpen van werknemers bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, en nog eens 61% ontwikkelt daarvoor interne mobiliteitsprogramma's. 

Kansen voor intern talent

Bijna een derde (29%) van de leidinggevenden in Nederland geeft aan werknemers de kans te willen geven om in de komende zes maanden intern een andere functie te bekleden, 28% zegt dat omscholing en bijscholing van medewerkers een topprioriteit is voor 2021. 37% wil een leercultuur creëren om medewerkers te helpen de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor de toekomst. 27% is erop gericht om het gat te dichten tussen de aanwezige en gevraagde vaardigheden binnen de organisatie.