Is dit de oplossing voor moeilijk te vervullen vacatures?

Veel organisaties worstelen met moeilijk te vervullen vacatures. Een recent onderzoek wijst naar een mogelijke oplossing.

Soms is de oplossing van een probleem dichterbij dan het gedacht. Dat geldt wellicht ook voor een belemmering van veel organisaties: moeilijk te vervullen vacatures. Een interessante oplossing staat in een rapport van adviesbureau Deloitte, in samenwerking met AWVN en UWV.

Volgens de opstellers van het rapport denken werkgevers en werkzoekenden op dit moment nog vooral vanuit functies en beroepen. Het is in plaats daarvan echter ook mogelijk om wat breder kijken, namelijk naar kandidaten met vergelijkbare functies, oftewel ‘verborgen matches’.

Verborgen match

Voor werkgevers is er een ‘verborgen match’ als zij werkzoekenden over het hoofd zien die toch geschikt kunnen zijn. Bijvoorbeeld omdat taken en competenties voor een groot deel op elkaar aansluiten. Met eventuele om- of bijscholing kan de werkzoekende dan de overstap maken naar het vergelijkbare beroep.

Vergelijkbare beroepen zijn bijvoorbeeld administratief medewerker en inkoopmedewerker. Daarbij geldt dat de hoeveelheid werk in het eerste beroep afneemt, terwijl dit in het laatste beroep juist andersom is. Dit biedt nieuwe perspectieven voor administratief medewerkers op zoek naar een baan.

Algoritmes

De ‘verborgen matches’ kwamen aan het licht na een data-analyse van 274 functieprofielen. De analyse had onder meer betrekking op de taakomschrijving en competenties. Daarbij zochten de onderzoekers met tekstvergelijkingsalgoritmes naar overeenkomsten, wat resulteerde kansrijke functiecombinaties.

Zijn ‘verborgen matches’ de oplossing voor een krappe arbeidsmarkt? De opstellers van het rapport dempen het enthousiasme enigszins. Want ze concluderen dat er nog een gemeenschappelijke taal nodig is om beroepen, skills en competenties te benoemen. Ook mist er volgens hen een systeem om de laatste twee te valideren en te matchen.

Bron: Deloitte