Jaap Paauwe ontvangt Thomas A. Mahoney Mentoring Award

Jaap Paauwe, emeritus hoogleraar Organisatie en HRM aan de Universiteit van Tilburg, heeft als eerste niet-Amerikaan de Thomas A. Mahoney Mentoring Award ontvangen, die jaarlijks door de Academy of Management wordt uitgereikt aan iemand die zich heeft onderscheiden in het mentorschap van promovendi.

Jaarlijks honoreert de Academy of Management personen die in hun carrière een voorbeeldige bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het HRM-veld. Deze onderscheiding is genoemd ter nagedachtenis aan Tom Mahoney, die zelf tijdens zijn lange carrière veel tijd en energie heeft gestoken aan de begeleiding van promovendi.

Dit jaar ging de prijs naar Jaap Paauwe, Jaap Paauwe is emeritus hoogleraar Organisatie- en Human Resource Management aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek spitst zich toe op de relatie tussen HRM, prestaties en welzijn, HR functional excellence, en HRM en de institutionele context. Meer recent richtte hij zich op HR/People analytics, Talent Management en agile manieren van werken. 

Hij heeft meer dan 25 promovendi persoonlijk begeleid en indirect als lid van een dissertatiecommissie nog eens meer dan 25 promovendi. Hij was ook een van de oprichters van het People Management Center aan de Universiteit van Tilburg, opgericht om de kloof tussen de academische wereld en het bedrijfsleven te overbruggen door activiteiten te organiseren zoals rondetafelgesprekken en het gezamenlijk financieren en begeleiden van promotie-onderzoeken.