Jonge managers kampen met risico op afwijzing

De methoden van oudere managers om invloed uit te oefenen, kunnen voor jongere managers een averechts effect hebben.

Onderzoek naar het verband tussen leeftijd en leiderschap richt zich meestal op oudere managers. Om als leider te worden geaccepteerd door hun medewerkers, worden jongere managers echter geconfronteerd met unieke uitdagingen.
Dit is een van de belangrijkste bevindingen van een studie uitgevoerd door UvA-onderzoekers Claudia Buengeler en Astrid Homan en Sven Voelpel van de Jacobs University Bremen.
Ondergeschikten effectief beïnvloeden
Tot op heden is vooral geschreven over de valkuilen die oudere managers op het werk tegenkomen. Daardoor blijven de problemen van jongere managers om ondergeschikten effectief te beïnvloeden onderbelicht.
Voor hun artikel, analyseerden de onderzoekers deze problemen door experimenteel onderzoek en een veldstudie onder 83 teams bestaande uit 690 personen en 83 leiders, tussen de 23 en de 48 jaar.
Daaruit kwam naar voren dat jongere managers een verhoogd risico op afwijzing ondervinden. Dit wegens hun vermeende gebrek aan deskundigheid en overwicht. Die afwijzing komt tot uiting in het besluit van ondergeschikten om op te stappen, wat negatieve gevolgen heeft voor de organisatie als geheel.
Participatief leiderschap
De onderzoekers ontdekten verder dat strategieën die intuïtief een dergelijke weerstand lijken te overwinnen, zoals het raadplegen van de werknemers, kan leiden tot verdere daling van de status. Volgens onderzoeker Buengeler vereist participatief leiderschap eerst een bepaalde status.
Een effectieve strategie om acceptatie te krijgen, is volgens de onderzoekers het gebruik van een voorwaardelijke beloning in de vorm van lof en erkenning. Astrid Homan, associate professor aan de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de UvA: ‘Voorwaardelijke beloning is gebaseerd op capaciteiten die managers kunnen gebruiken ongeacht hun leeftijd.’

Lees hier meer over het onderzoek.

Gerelateerde artikelen