Kabinet wil breed gesprek over definitie zzp’er

Wanneer is een zzp’er feitelijk een werknemer? Over dat onderscheid start Minister Koolmees nu een brede discussie met onder andere werkgevers en werknemers.

“De onderliggende vraag is: voor welke opdracht vinden we nu dat je een zzp’er kunt vragen? Deze discussie is eigenlijk nooit echt goed gevoerd,” aldus Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66). 

Het kabinet gaat de komende maanden ook in gesprek met zzp’ers en betrokken organisaties. Helder moet worden waar het onderscheid ligt en wat de maatschappelijke opvattingen zijn.

Dé zzp’er bestaat niet 

“Er is altijd in techniek over gesproken (VAR/DBA), of in emotie. En met het uitgangspunt dat alle zzp’ers hetzelfde zijn. Maar dé zzp’er bestaat niet. We gaan als kabinet daarom een breed gesprek voeren. Over de wetgeving en jurisprudentie en hoe dat uitpakt en met oog voor de veranderende samenleving.’’ 

Half november heeft Minister Koolmees de Tweede Kamer in de inmiddels vierde voortgangsbrief Werken als zelfstandige geïnformeerd over de voortgang rondom de vervanging van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Deze vervangt sinds 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Eind 2016 schortte toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) de handhaving van de Wet DBA deels op.

Het kabinet werkt sinds begin 2018 aan nieuwe regelgeving, die niet voor 2021 wordt verwacht. Tot die tijd wordt alleen evidente schijnzelfstandigheid beboet. Inmiddels is de ontwikkeling van de nieuwe regelgeving zover dat het kabinet het verstandig vindt om een breed gesprek te voeren over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. 

Onbedoelde concurrentie tussen werknemers en zzp’ers 

Dit zal niet betekenen dat er altijd een voor iedereen wenselijke uitkomst komt. “We werken aan de nieuwe wet- en regelgeving omdat we ook echt zorgelijke trends zien, zoals de onbedoelde concurrentie tussen werknemers en zzp’ers, tussen MKB en zzp en zzp’ers onderling. We kunnen niet stilzitten,’’ aldus de minister.

Webmodule geeft zekerheid over status 

Een van de maatregelen is de ontwikkeling van een webmodule als extra, vrijwillig hulpmiddel in het verduidelijken van de regelgeving. Bedrijven die voor een opdracht een zzp’er willen inhuren kunnen deze webmodule straks vooraf invullen. 

Als uit de beantwoording van de vragen blijkt dat een zzp’er de opdracht mag doen (ofwel: er buiten dienstbetrekking mag worden gewerkt), krijgt een opdrachtgever een opdrachtgevers-verklaring. Deze geeft vooraf zekerheid dat er geen naheffingen komen van de loonbelasting en de werknemersverzekeringen, mits de webmodule naar waarheid is ingevuld.

Vergevorderd 

De ontwikkeling van deze webmodule heeft meer tijd gevergd dan aanvankelijk de bedoeling was maar is volgens het kabinet inmiddels vergevorderd. De afgelopen periode is er met behulp van diverse betrokkenen een conceptvragenlijst ontwikkeld. 

In het eerste kwartaal van 2020 wil het kabinet de definitieve vragenlijst, de weging van de vragenlijst en de uitkomsten van de testfase naar de Tweede Kamer sturen. Naast de webmodule komt er ook andere wet- en regelgeving. 

Zelfstandigen-verklaring 

Zo kunnen zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen straks voor maximaal een jaar een zelfstandigen-verklaring opstellen in overleg met de opdrachtgever. En er komt voor zzp’ers een minimumtarief van 16 euro per uur. 

Beide concept-wetsvoorstellen zijn eind oktober 2019 uitgezet voor internetconsultatie. Iedereen kan hierop een reactie geven. Naar verwachting wordt het definitieve wetsvoorstel voor de zomer van 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Invoering van het minimum tarief en de zelfstandigen-verklaring wordt niet voor 2021 verwacht.