Karien van Gennip: afname loonkloof gaat ‘te langzaam’, hoop gevestigd op nieuwe richtlijn loontransparantie

Kabinet gaat werkenden meer zekerheid bieden om de doorgeslagen flexibilisering aan te pakken
Van Gennip werkt aan invoering van de Europese richtlijn loontransparantie.

 

Nederlandse vrouwen verdienen gemiddeld 13,5 procent minder dan mannen, blijkt uit recente cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat. Dit verschil is iets groter dan het EU-gemiddelde van 12,7 procent.

De cijfers van Eurostat betreffen de ongecorrigeerde loonkloof. Dat is het gemiddelde verschil in uurloon tussen vrouwen en mannen, zonder rekening te houden met factoren zoals sector, beroepsniveau en opleidingsniveau. De gecorrigeerde loonkloof houdt wel rekening met deze factoren, en laat zien hoeveel vrouwen minder verdienen dan mannen bij vergelijkbaar werk. Volgens het CBS was de gecorrigeerde loonkloof in Nederland in 2020 6 procent in het bedrijfsleven en 3 procent bij de overheid.

Loonkloof door deeltijdwerk

Een belangrijke mogelijke verklaring voor de hoe dan ook hoge loonkloof is dat in Nederland veel vrouwen in deeltijd werken, wat hun gemiddelde uurloon negatief beïnvloedt. Ook kan deeltijdwerken gevolgen hebben voor de doorstroom van vrouwen naar hogere functies.

Demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent dat er in Nederland geen gelijkwaardige positie tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt is, zegt ze in reactie op Kamervragen van D66 over dit onderwerp. Hoewel de loonkloof volgens CBS-onderzoeken naar loonverschillen tussen vrouwen en mannen afneemt, gaat dit volgens haar te langzaam.

“Ik ben dan ook blij met de recent aangenomen Europese richtlijn loontransparantie”, citeert Binnenlands Bestuur de minister. Meer transparantie kan leiden tot kleinere beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen, wat kan bijdragen aan een smallere loonkloof. “Ik zie de invoering van deze richtlijn als een belangrijke stap in het bevorderen van gelijkheid op de arbeidsmarkt.” Ze werkt aan een ‘spoedige implementatie’ ervan en noemt de tweede helft van 2024.

Ook steunt ze maatschappelijke initiatieven om de loonkloof aan te pakken, zoals het project ‘Gelijke Beloning’ van WOMEN Inc., dat subsidie krijgt. Verder start in september een maatschappelijke dialoog over gendergelijkheid op de arbeidsmarkt en over sociale normen over rollen van vrouwen en mannen die van invloed zijn op arbeidsmarktgedrag. Om doorstroom van vrouwen naar hogere functies te verbeteren trad in 2022 de topvrouwenwet in werking. Tot slot stemde Nederland in met de vorig jaar aangenomen Europese richtlijn Women on Company Boards.