‘Kies voor ouderwets mentorschap’

Goed uitgevoerde mentorprogramma’s hebben tal van positieve effecten. Maar twee ingrediënten hierin zijn cruciaal.

Is mentorschap ouderwets, nu iedereen aan het netwerken en connecten is op websites en social media platforms als LinkedIn? Hette Mollema, Regional Director Benelux bij Workday, denk van niet: face-to-face contact met teamleden en andere collega’s blijft belangrijk voor werk en carrière van zowel medewerker als manager, de onderlinge cultuur en de eigen positie als leidinggevende.

Door Hette Mollema, Regional Director Benelux bij Workday

De Amerikaanse bestsellerauteur Anthony Tjan ontdekte dat de ruim 100 leidinggevenden uit verschillende sectoren die hij voor zijn laatste boek ondervroeg allemaal één gemeenschappelijke eigenschap hebben: ze doen er alles aan om hun eigen ‘kwaliteit’ op zo’n manier op anderen over te brengen dat mensen zich een betere versie van zichzelf voelen. Als je deze lijn volgt zouden wij er ook voor moeten zorgen dat we de overdracht van kennis zo goed mogelijk faciliteren om de opkomst van goede leidinggevenden te stimuleren.

Buiten het reguliere werkoverleg

Bij mentorschap maak je gebruik van de middelen die al in de organisatie aanwezig zijn om medewerkerstevredenheid te vergroten, leiderschap te ontwikkelen en een goede band met collega’s op te bouwen. Beide partijen leren in het mentorprogramma in ieder geval wat hun sterke kanten zijn en waar hun beperkingen zitten en weten op die manier waar mogelijke verbeterpunten liggen. Bovenal biedt het mentorschap een mooie kans om buiten het reguliere werkoverleg om de carrièremogelijkheden, het ideale loopbaanpad en de gewenste managementondersteuning te bespreken.

Als je nog iets verder inzoomt op het mentorschap, dan is het voor degene die gecoacht wordt prettig dat een senior die niet de direct leidinggevende is, onbevooroordeeld tips en adviezen kan geven over de gebieden waar hij/zij niet bekend mee is. De mentor kan bovendien als een bondgenoot optreden bij carrièrekansen of mogelijke promoties. Voor de mentor helpt het bespreken van dit soort issues om de eigen communicatievaardigheden verder te ontwikkelen of hernieuwen.

Link tussen generaties

Vaak is zo’n ‘mentorrelatie’ een mooie link tussen generaties, waarmee verschillen in werkstijlen  overbrugd kunnen worden. Zo ontstaat er bij de bedrijfsleiding ook een beter begrip voor de jongere medewerkers en voor hetgeen verwacht kan worden van toekomstige arbeidskrachten. Als je carrièredoelen en toegevoegde waarde naast elkaar legt, kun je medewerkers koppelen aan mentoren die relevante en waardevolle feedback kunnen geven.

Extra ondersteuning in de carrière

Sommige bedrijven zetten ook mentorprogramma’s in voor groepen medewerkers die extra ondersteuning in hun carrière nodig hebben. Als voorbeeld: volgens Pew Research neemt 39 procent van de vrouwelijke werknemers vaak verlof vanwege familiegerelateerde aangelegenheden. Het wereldwijd opererende softwareconcern Intuit zag dat het vrouwen veel moeite kost om na een tijd uit dienst geweest te zijn hun carrière weer op te pakken.

Intuit startte toen met Intuit Again, een mentorprogramma in India dat vrouwen helpt na verlof weer terug aan het werk te komen en hun professionele vaardigheden traint middels een stage van een half jaar. In het eerste jaar van het programma werd ruim de helft, 51 procent van de deelnemers, na de stageperiode aangenomen.

Lees ook: 7 tips voor een collegiaal trainingsprogramma

Twee cruciale ingrediënten

Voordat u in uw eigen bedrijf start met een mentorprogramma, zijn er twee zaken die van belang zijn:

Formuleer doelen vanaf het begin. Maak duidelijk wat beide partijen verwachten wat de mentorrelatie oplevert voordat u start met de bijeenkomsten. Haal die doelen geregeld nog even terug tijdens het mentorschap.

Stel de relatie centraal. Als u niet oppast verval je in een afvink-relatie, waarin u elk punt routineus afwerkt. Het is juist belangrijk dat jullie bouwen aan een authentieke en wederzijds lonende relatie. Beiden moeten gemotiveerd en betrokken zijn en toewerken naar het doel, anders heeft de mentorrelatie nauwelijks zin.

Uiteindelijk gaat het mentorschap over mensen die andere mensen helpen hun potentieel te benutten. Door alle tools en ervaringen te gebruiken waarover we beschikken, kunnen we de totale medewerkertevredenheid verbeteren, verloop voorkomen, carrières verrijken en uiteindelijk het leiderschap in het bedrijf versterken.