Klijnsma gaat voorwaarden banenafspraak vereenvoudigen

Alle extra banen die bedrijven via Wsw-detacheringen hebben ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking tellen mee.

Dit kondigt staatssecretaris Klijnsma aan in een brief aan de Tweede Kamer. Na afspraken hierover met de sociale partners, VNG en UWV schort Klijnsma de voorwaarde rond gedetacheerd werk voorlopig op. Dit zorgt voor meer duidelijkheid bij werkgevers die op detacheringsbasis werk aanbieden voor mensen uit een sociale werkvoorziening.
Gemeenten stimuleren
Verder kent in de huidige wet een zogenaamde herbezettingsvoorwaarde. Die bepaalt dat Wsw-detacheringen slechts meetellen als gemeenten hier een nieuwe beschutwerk-plek voor in de plaats stellen. Dit moest gemeenten stimuleren deze nieuwe voorziening aan te bieden aan mensen die vanwege hun beperking alleen maar in een beschutte omgeving kunnen werken.
Staatssecretaris Klijnsma wil gemeenten wettelijk gaan verplichten beschutte werkplekken aanbieden. Mits uit aankomend onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken ver achter blijft bij de verwachtingen. Daarmee vervalt dan de herbezettingsvoorwaarde.
Ingekochte arbeid meetellen bij inkopende werkgever
Klijnsma stuurt ook een onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer. Dat verkent de mogelijkheden om werkzaamheden die bedrijven ‘inkopen’ bij een ander bedrijf en worden uitgevoerd door mensen uit de doelgroep, te laten meetellen bij de inkopende werkgever. Volgens dat onderzoek levert dit naar verwachting extra banen op, maar is de uitvoering complex.
Een andere mogelijkheid om de uitvoering van de Participatiewet verder te vereenvoudigen is via de zogenoemde ‘praktijkroute’. Als op de werkplek wordt vastgesteld dat iemand niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, zou dat ook toegang moeten geven tot het doelgroep-register. Over de mogelijke effecten hiervan worden via ‘proeftuinen’ in drie arbeidsmarktregio’s meer gegevens verzameld, meldt Klijnsma.

Gerelateerde artikelen