‘Koopkrachtstijging kan ook via lastenverlichting’

Het pleidooi van PvdA-Kamerlid Nijboer om centraal af te spreken dat de lonen omhoog moeten, wijzen MKB-Nederland en VNO-NCW resoluut af.

Volgens de werkgeversorganisaties gaat Nijboer voorbij aan het feit dat de lonen in vrije onderhandelingen tot stand komen in bedrijven en bedrijfstakken. Centraal een loonstijging afspreken, kan dus niet. Los daarvan is er volgens de werkgevers ook nog ‘de koninklijke weg’ van lastenverlichting.
MKB-Nederland en VNO-NCW benadrukken dat veel bedrijven niet genoeg ruimte hebben voor loonstijgingen. ‘Daar waar het goed gaat, kan het wellicht. Maar waar het niet of niet voldoende goed gaat – en dat is door de schade die acht jaar crisis heeft aangericht ook het geval – kan het simpelweg niet.’
Afwegingen per sector of bedrijf
Veel bedrijven komen uit een diep dal, benadrukken de werkgeversorganisaties. Met name midden- en kleinbedrijven trekken een loonstijging momenteel nog niet. En het exporterende bedrijfsleven moet rekening houden met zijn concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse concurrenten, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.
Meer koopkracht via lastenverlichting
De werkgeversorganisaties hebben een alternatief voor Nijboer om de netto-inkomens te laten stijgen. ‘Als de koopkracht omhoog moet, dan langs de koninklijke weg via verlaging van de lasten voor alle werknemers.’
De vijf miljard lastenverlichting voor dit jaar is na de jarenlange lastenstijgingen tijden de crisisjaren een goed begin, vindt MKB-Nederland en VNO-NCW. Daarmee geeft het kabinet nog maar een klein deel terug van de “torenhoge” lastenverzwaringen die het tijdens de crisisjaren oplegde aan burgers en bedrijven.