Krapte arbeidsmarkt houdt in tweede kwartaal 2020 aan

De arbeidsmarktcijfers tonen in het tweede kwartaal weliswaar een verslechtering, maar op een krappe arbeidsmarkt is talent nog altijd schaars en lastig te werven.

Toch loopt de werkloosheid wel degelijk op, stijgt het aantal WW-uitkeringen en daalt de werkgelegenheid. Dat blijkt uit de tweedekwartaalcijfers van Intelligence Group, Jobdigger en OnRecruit.

“De arbeidsmarkt in het tweede kwartaal geeft een gemixt signaal af. De krapte en schaarste blijven groot, tijdelijke en flex-contracten worden nog steeds omgezet naar vaste contracten als gevolg van de WAB en de sourcingdruk is historisch hoog,” aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group. 

“Tegelijkertijd is in grote delen van de arbeidsmarkt vraaguitval, dreigt ontslag en zijn werknemers gestopt met bewegen. De objectieve cijfers laten een goede arbeidsmarkt zien. De trends en signalen daarentegen bewegen allemaal in sneltreinvaart richting een sombere nieuwe realiteit.”

Licht herstel

Sinds het begin van de coronacrisis zijn er 28% minder vacatures, waarbij de sterkste daling uit het bedrijfsleven kwam (-37%). Bij het bedrijfsleven is de laatste weken wel sprake van een zeer licht herstel, terwijl bij bureaus en bemiddelaars – die te maken hebben gehad met een kleinere vraaguitval (-23%) – dit herstel nog niet zichtbaar is. 

Naast de vraagdaling is er sprake van een aanboddaling. De gemiddelde arbeidsmarktactiviteit in het tweede kwartaal van 2020 kwam uit op 11,5%, wat betekent dat er 49.000 minder actieve baanzoekers op de arbeidsmarkt waren dan het kwartaal daarvoor. Deze daling in het aanbod, in samenhang met de daling in de vraag en de al bestaande grote tekorten op de arbeidsmarkt, zorgen ervoor dat de arbeidsmarkt nog zeer krap blijft.

Snel nieuw werk

Terwijl de totale arbeidsmarktactiviteit daalde, onder de groep 45-plussers zelfs tot 7,5%, verloren veel jongeren, bijbaners en flexwerkers hun baan. De arbeidsmarktactiviteit onder deze groep is in Q2 nog 17,9%, wat betekent dat 1 op de 5 personen uit deze groep actief op zoek is naar een baan. Het goede nieuws is dat een groot deel van deze jongeren ook weer snel nieuw werk vond in Q2-2020. 

De samenstelling en het gedrag van actieve baanzoekers is sterk veranderd. Minder mensen zijn aan het zoeken, maar ze solliciteren gemiddeld 2 tot 3 keer zo snel. Ook is de groep die vanuit loondienst solliciteert sterk afgenomen en zijn het vooral jongeren, flexwerkers, (aankomend) werklozen en zzp’ers die op dit moment reageren op openstaande vacatures.

Niet in alle beroepen

Omdat zowel vraag als aanbod op de arbeidsmarkt dalen, blijft de krapte onverminderd groot. De signalen duiden echter wel op een afnemende schaarste op de totale breedte van de arbeidsmarkt. De vacaturedruk neemt snel af, evenals de sourcingdruk wanneer we deze vergelijken met dezelfde periode in 2019. 

Dit laatste cijfer is zeer voorspellend voor schaarste op de arbeidsmarkt en zegt iets over de frequentie waarin werknemers benaderd worden door werkgevers/recruiters in hun zoektocht naar nieuw personeel. Ten opzichte van Q1-2020 is de sourcingdruk nog iets toegenomen wat te verklaren is door de snelle transitie die de arbeidsmarkt maakte aan het begin van de coronacrisis en tienduizenden mensen extra nodig waren in o.a. distributie.