Krapte arbeidsmarkt neemt weer toe

Krapte arbeidsmarkt neemt weer toe
Werkgevers die op zoek zijn naar personeel konden in het derde kwartaal weer uit minder kandidaten kiezen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ziet dat de verhouding tussen het aantal vacatures en werklozen almaar schever wordt. Ook was het aantal banen van werknemers en zelfstandigen voor het eerst hoger dan 11 miljoen.

In het derde kwartaal stonden tegenover elke 100 werklozen 126 vacatures. Dit is het tweede kwartaal op rij waarin er meer vacatures zijn dan werklozen. Deze toenemende spanning op de arbeidsmarkt wordt volgens de statistici vooral veroorzaakt door de aanhoudende groei van het aantal vacatures.

Eind september stonden er 371.000 vacatures open. Dat is een recordhoeveelheid en 45.000 meer dan eind juni. In de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg werd het meest naar personeel gezocht. Deze sectoren zijn samen goed voor de helft van alle openstaande vacatures. Maar de toename van het aantal vacante posities is te zien in bijna alle sectoren, met uitzondering van de informatie- en communicatiebranche.

Relatief gezien is de roep om personeel het grootst in de horeca. Eind september waren in deze sector 83 vacatures uitgeschreven per 1000 werknemers. Ook in de bedrijfstak informatie en communicatie is de vraag naar personeel groot.

Het aantal vacatures dat werd vervuld of kwam te vervallen bereikte eveneens de hoogste stand die het CBS ooit waarnam, namelijk 330.000. Dat zijn er 38.000 meer dan in het tweede kwartaal. Maar daarmee werd dus niet voorkomen dat het nog moeilijker werd om personeel te vinden, gezien de snelle groei van het aantal vacatures.

De werkloosheid is al vier kwartalen aan het dalen. In het derde kwartaal waren 294.000 mensen op zoek naar werk en ook direct beschikbaar om aan de slag te gaan, oftewel 3,1 procent van de beroepsbevolking.