Kwaliteit is op tijd reflecteren

De dagen worden korter en het nieuwe jaar komt dichterbij. Gevoelsmatig zien we dit als een soort nieuw begin. Traditioneel is de jaarwisseling voor velen een periode van reflectie over het afgelopen jaar. Het maken van goede voornemens is daarbij een terugkerend ritueel.
Het ongelooflijke van goede voornemens is dat het vaak ook daarbij blijft. Blijkbaar is het volhouden van wat je met jezelf afspreekt het moeilijkst. Helaas is de kans dat de voornemens net als de voorgaande jaren een zachte dood sterven, dan ook groot. 
 
Wat doe je er dan aan? 
Het gaat om wilskracht om te veranderen. Als je wilt veranderen heb je een intrinsieke motivatie nodig. Het moet iets in je leven of werk zijn wat aan je hart knaagt. Jijzelf en niemand anders is verantwoordelijk voor de situatie die je anders wilt zien en daar kan alleen jijzelf effect op scoren. 
 
De meeste veranderingen heb je zelf in de hand. Met het alleen benoemen ervan kom je er niet. Nog belangrijker is het om bewust te zijn van je kwaliteiten en deze adequaat daarvoor in te zetten. Doorzettingsvermogen en zelfdiscipline, wie zou niet over deze eigenschappen willen beschikken. Immers, we associëren laatstgenoemde capaciteiten meestal met mensen die we bewonderen en die wat in het leven hebben bereikt zoals topsporters of geslaagde zakenmensen. Maar kwaliteit betekent ook op tijd reflecteren, waarbij er op een geordende wijze naar een gebeurtenis wordt gekeken om de verkregen inzichten te gebruiken voor toekomstig optreden.
 
Denken in termen van kwaliteiten stimuleert mensen om te reflecteren over hun handelen en persoonlijke ontwikkeling. Tegenwoordig gaat het steeds meer om de verbinding tussen kennis, vaardigheden, eigenschappen, attitude en ervaring in relatie met het behalen van resultaten. Deze combinatie vergroot de kans om succesvol te kunnen opereren, waarbij de gewenste uitwerkingen ook worden verkregen. 
 
Trial and error
Waarom wordt dan toch elke jaarwisseling goede voornemens uitgesproken? Voornemens komen vaak uit de beleving dat, in voorgaande periode, bepaalde doelen moesten worden bereikt dat niet is gelukt. Soms wordt het behalen van een bepaald resultaat als een worsteling ervaren. Maar dat hoeft niet. Volgens Baets (2002) wordt men juist in een onbestendige context inventiever, waardoor er vernieuwing plaatsvindt en een situatie gecreëerd om te leren. Dit krachtenspel wordt aangemerkt als een onbeperkte bron voor innovatie (Stacey, 1996).  
 
Bekijk je kwaliteiten om je ambities te realiseren een keer vanuit bovengenoemd perspectief. Sluit je ogen, laat je onderbewustzijn het werk doen en reflecteer op eerdere ervaringen. Door het herbeleven van de situatie en vanuit een helikopter view naar te kijken, wordt je perspectief verrijkt. Het is dan ook minder erg om fouten te maken en doelstellingen niet te halen zolang het tot nieuwe inzichten leidt en het leren van de opgedane ervaring. 
 
Een baby leert zijn weg in het leven ook vinden met vallen en opstaan. Je zou kunnen zeggen dat, doordat hij anderen bijvoorbeeld ziet lopen, hij wordt aangespoord om dit ook te gaan doen. Maar het is tevens een vorm van onbewust geloven in jezelf en weten dat je het kan. 
 
We kunnen allemaal lopen maar ieder verschillend. ”Ik herken hem aan zijn loop”, is een vaak gehoorde uitspraak. Vanuit de eigen inzichten, behoeften en talenten zal de één sneller, makkelijker, vreugdevoller rond lopen dan de ander. 
 
Advies
In mijn optiek is ieder van ons zelf verantwoordelijk voor een goede fit tussen ons handelen, onze kwaliteiten en het reflecteren. Wil je een gewenste omslag verwezenlijken, reflecteer tijdig en regelmatig, eveneens op je kwaliteiten en hoe je die (op het juiste moment) aanwendt om te bereiken wat je wilt, en leer van je ervaringen. 
 
Vorm een beeld van de ‘sence of urgency’ van waarom je iets anders wilt. Wees proactief, relativeer en neem de verantwoordelijkheid voor je handelen, denken en voelen. En als je toch iets wilt doen aan goede voornemens: plan wat je wilt veranderen, hoe en wanneer je welk resultaat wilt bereiken, evalueer hoe het gaat en stuur het op tijd bij. Neem de juiste beslissingen, blijf jezelf en geloof in jezelf. 
 
Ik wens je veel succes toe! 
 
Dit artikel is geschreven door:  drs. Myrugia Cijntje-Daal, MAC HRM en Organisatie Advies 
 
Gerelateerde artikelen