‘Laat je mensen tanken op het werk’

Het probleem is niet dat medewerkers te hard werken, ze weten niet meer hoe zij zich moeten opladen. Aldus Madeleine Kremers, spreker op de CHRO Day 2019.

“‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’, dat zou onze lijfspreuk kunnen zijn,” zegt Madeleine Kremers van ‘Tankstation voor Mensen’. Mensen weten niet goed meer wat ze moeten doen om hun energie op peil te houden. 

“Door de steeds intensievere manier van werken in deze tijd verliezen we langzaam maar zeker het contact met onszelf,” aldus Kremers. Haar bureau ontwikkelde een programma dat bestaat uit film, beeld en geluid. “Hiermee worden mensen geprikkeld om weer contact te ervaren met hun gevoel en weer naar zichzelf te leren luisteren.”

Wie geen energie heeft, heeft niets aan een coach

Volgens Kremers verwachten organisaties van hun medewerkers vooral creativiteit, veel meer dan productiviteit. Willen zij mensen duurzaam aan het werk houden, dan is het stimuleren van hun productiviteit niet voldoende. Mensen hebben energie nodig om creatief te kunnen zijn, aldus Kremers. 

“Wie geen energie meer heeft, heeft niets aan een coach. Wij benaderen met ons programma mensen daarom op een andere manier, in het theater of in de bioscoop. We laten mensen iets moois ervaren waardoor ze de link leggen met hun gevoel en weer contact maken met dat wat zij zelf belangrijk vinden.”

Kremers, die zelf een carrière in HR achter de rug heeft, ondervond in haar werk dat de geijkte HR-programma’s en beleidsplannen onvoldoende opleverden en het zicht op de medewerker wegnamen. 

“Het gaat er juist om dat je de medewerker weer als mens gaat zien. De medewerker wil zinvol bezig zijn. Organisaties zijn dat in het algemeen ook. Maar medewerkers kunnen de verbinding met die zin alleen maken als zij als mens worden gezien.”

Medewerkers blijven 24/7 “aan” staan 

Daarbij nemen medewerkers hun werk na werktijd onvermijdelijk mee naar huis. Zij blijven 24/7 “aan” staan. De werkgever heeft dus een verantwoordelijkheid om medewerkers tools aan te reiken die ze helpen om daarmee om te gaan. 

Kremers: “De tool waarmee wij medewerkers leren de verbinding te zoeken met hun hart, gaan zij als vanzelf ook toepassen in hun privéleven. Dat gaat na werktijd onverminderd door, zonder dat je ze dat hoeft te vragen.”

Medewerkers helpen mentaal in balans te blijven

De boodschap die Kremers tijdens de CHRO Day op 7 november aan de deelnemers wil meegeven is: zie medewerkers als prachtige mensen. De taak van werkgevers gaat verder dan alleen voor het fysieke welzijn van medewerkers te zorgen. 

Zij moeten medewerkers ook helpen mentaal in balans te blijven, en samen met de medewerkers aan die balans werken. Kremers: “Laat medewerkers tanken op het werk. Investeer in hun creativiteit. Hoe werkgevers dat kunnen doen, wil ik op 7 november niet alleen vertellen, maar vooral ook laten voelen.”

Madeleine Kremers is spreker op de CHRO Day 2019

Madeleine Kremers studeerde Arbeid en Sociale Zekerheid aan de Universiteit in Tilburg. Zij koos voor het HRM-vak en werkte in uiteenlopende organisaties, waaronder ARCADIS en Océ. Toen in november 2017 de accu leeg was ging zij op zoek naar een meer duurzame manier van leven en werken en ontdekte Tankstation voor Mensen.

Vaak heeft elk team zijn eigen purpose, leider en cultuur. Teams streven naar vrijheid en autonomie. Hoe zorgen we ervoor dat zij toch met elkaar verbonden blijven, een gedeelde purpose voelen en beleven? Ga hierover op 2 april met andere CHRO's in gesprek en meld je aan met code WLHR20.