Lager loon betalen vanwege een idealistische purpose kan zich tegen de werkgever keren

Loonstijging ambtenaren op twee na hoogste
Mensen die bij een bedrijf met een sterke 'purpose' werken durven er vaak niet voor uit te komen dat zij ook om geld geven. Dat lijkt aantrekkelijk voor het bedrijf, maar in werkelijkheid is dit gevaarlijk.

Veel mensen vinden het normaal om bij een start-up, een liefdadigheidsstichting of een bedrijf met een sterk idealistische ‘purpose’ minder te verdienen dan elders. Als daar maar iets tegenover staat: delen in het succes, bijdragen aan iets groters. Ook wanneer ze eigenlijk een hoger salaris willen hebben.

Kennelijk censureren mensen zichzelf vaak als van hen vooral wordt verwacht dat ze gedreven worden door hogere idealen, en durven ze er niet voor uit te komen dat ze misschien ook om geld geven. Ten onrechte: onderzoek heeft aangetoond dat extrinsieke (o.a. financiële) en intrinsieke motivatie niet ten koste van elkaar gaan, maar samen juist leiden tot betere prestaties.

Machiavellisme

De opofferingsgezindheid van idealistisch ingestelde werknemers brengt een aantal gevaren met zich mee, schrijven onderzoekers Insiya Hussain (McCombs Business School), Marko Pitesa (Singapore Management University), Stefan Thau (INSEAD Singapore) en Michael Schaerer ( Lee Kong Chian School of Business) in het artikel Why Employees Accept Lower Pay at Mission-Oriented Companies op de site van de Harvard Business Review.

Het grootste gevaar is dat bedrijven misbruik proberen maken van het idealisme van werknemers, en mensen minder goed betalen dan waar ze recht op hebben. Dit ‘machiavellisme’ en ‘social impact framing’ kan tegen die bedrijven werken. Dit kan ten koste gaan van hun reputatie op de arbeidsmarkt, waardoor ze lastiger aan goede nieuwe werknemers kunnen komen. Daarnaast kan het leiden tot een hoger verloop onder bestaande werknemers vanwege de sluimerende ontevredenheid over de hoogte van hun beloning.

De auteurs raden bedrijven aan om ‘social impact framing’ te vermijden en vooroordelen die leidinggevenden hebben over werknemers die een redelijk salaris vragen tegen te gaan.

Gerelateerde artikelen