Leeftijdsdiscriminatie bij verkoop McGregor

Bij de overname van medewerkers van de failliete winkelketens McGregor en Adam Menswear, discrimineerde de nieuwe eigenaar op leeftijd.

Toen de failliete winkelketens McGregor en Adam Menswear werden overgenomen door de nieuwe eigenaar Doniger, werden vooral oudere medewerkers daar de dupe van. Een groep oudere medewerkers legde na hun ontslag de vermeende leeftijdsdiscriminatie voor aan het College voor de Rechten van de Mens (CRVM). Acht van de negen werknemers vonden gehoor bij Het College.

Anciënniteitbeginsel onterecht toegepast

De negen oud-werknemers tussen de 46 en 64 jaar kregen bij de overname vorig jaar geen nieuw contract, terwijl hun jongere collega’s met minder dienstjaren dit wel kregen. Doniger paste na de overname het anciënniteitbeginsel toe, maar had dit volgens het CVRM niet mogen doen.

‘Huidige wetgeving is belemmerend’

Oud-medewerkers met zeven of meer dienstjaren kregen in beginsel namelijk geen contract. Was de werknemer wel overgenomen, dan behielden deze ook het aantal dienstjaren – een voortvloeisel uit nieuwe wetgeving. Dit aantal dienstjaren is van belang vanwege de hoogte van de transitievergoeding. De oud-medewerkers die hun zaak voorlegden aan Het College hadden een variërend aantal dienstjaren: van 7 tot 46 jaar.

In een schriftelijke verklaring zegt Doniger moeite te hebben met de huidige wetgeving, die “belemmerend werkt om personeel dat al lang in dienst is, bij een doorstart weer aan te nemen”. Deze medewerkers behouden na de overname namelijk hun opgebouwde rechten.

55-plussers de dupe

Doniger stelt in hun verweer dat het toepassen van het anciënniteitbeginsel geen nadelen opleverde voor de oudere werknemers. Voor de 46-jarige werknemer was dit ook waar: het aandeel 45-55-jarigen groeide zelfs in de nieuwe situatie.

Het probleem zit ‘m in de groep 55-plussers, stelt het CVRM. De manier waarop Doniger het anciënniteitscriterium toepaste, raakte met name deze groep. Deze oudere werknemers hadden de kleinste kans op een contract. Bovendien kromp deze groep ouderen het sterkst in de nieuwe situatie. Tegelijkertijd was hun arbeidsmarktpositie zwak. Een punt dat de curatoren bij de overname zwaar hadden moeten laten wegen, meent Het College.

Financieel argument niet geldig

De transitievergoeding is volgens het College geen argument om te discrimineren op leeftijd. Doniger toont namelijk niet aan dat de hoogte van de transitievergoedingen een goede doorstart onmogelijk had gemaakt. Daarom oordeelt Het College dat er bij de medewerkers tussen de 57 en 64 inderdaad sprake was van leeftijdsdiscriminatie.

Goede kans in rechtbank

De uitspraak van het CVRM is niet bindend, maar kan door de oud-werknemers wel worden voorgelegd aan een rechter. De kans op slagen is volgens het CVRM in zo’n geval zo’n 80 procent. Vakbond CNV liet vanmiddag weten voor deze ontslagen werknemers óf een baan, óf een schadevergoeding te eisen.