Leidinggevenden bleven koersvast in coronatijd

Nederlandse werknemers vinden dat leidinggevenden trouw zijn gebleven aan hun leiderschapsstijl tijdens en na de coronacrisis. Afstand of veranderende omstandigheden tijdens de pandemie hebben het contact of de omgang met de leidinggevende ongetwijfeld (tijdelijk) veranderd. Op hun stijl van leidinggeven heeft dit echter geen invloed gehad. 

Dat blijkt uit onderzoek van HR-softwareleverancier Talentsoft. Werknemers hebben hun leidinggevenden beoordeeld op verschillende stijlen, te weten coachend, inspirerend, innovatief, laissez faire, autoritair/directief, dienend/faciliterend. 

Ruim twee derde van de Nederlandse werknemers is tevreden met zijn of haar manager. Slechts negen procent is ontevreden en bijna een kwart (23%) is neutraal. Nederlanders vinden hun leidinggevende doorgaans betrokken, eerlijk en communicatief vaardig. Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke managers.

Van de ondervraagde werknemers geeft het merendeel aan geen voorkeur te hebben voor het gender van hun leidinggevende. Als die persoon maar eerlijk, betrokken en communicatief vaardig is. 

Als we dan toch van een voorkeur mogen spreken, dan valt op dat mensen vaak een leidinggevende willen die hetzelfde geslacht heeft als zij, aldus de onderzoekers. Daarnaast vinden vrouwen het belangrijker dan mannen dat hun baas betrokken, empathisch en geduldig is, en in staat is zich kwetsbaar op durft te stellen.

Opvallend is ook dat werknemers met een mannelijke leidinggevende vaker het gevoel hebben zichzelf te kunnen zijn dan werknemers met een vrouwelijke manager. Bij een mannelijke manager voelen mensen zich vaker betrokken en onderdeel van het team. Ze hebben vaker het gevoel open hun mening te kunnen geven. 

Talentsoft concludeert daarnaast dat de basisvereisten van het zijn van een goede leidinggevende de ‘zachtere’, traditioneel gezien meer feminiene eigenschappen als betrokkenheid, goede communicatie en eerlijkheid zijn. Deze eigenschappen scoren hoog in de lijst als het gaat om de ideale manager, maar ze scoren ook hoog als het gaat om eigenschappen die tevreden werknemers hun huidige baas toebedelen.

Dezelfde eigenschappen scoren daarentegen laag bij ontevreden werknemers. Leiderschapsstijlen van managers in Nederland zijn de afgelopen anderhalf jaar niet noemenswaardig veranderd.